YOKSUNLUK Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


yoksunluk, -ğu(1. anlamı)

a. Yoksun olma durumu, mahrumluk, mahrumiyet: “Türlü yoksunluk içinde küflen küflen ve bir kere olsun ağzını açıp da bir yakınmada, bir sızlanmada bulunmaya cesaret edeme.” –Y. K. Karaosmanoğlu.

Güncel Türkçe Sözlükyoksunluk(2. anlamı)

mahrûmiyyet.

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966yoksunluk(3. anlamı)

İng. abstinence

Belirli bir ilaç veya kimyasal maddeden kendi iradesini kullanarak sakınma durumu.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

YOKSUNLUK ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • YOKSUNLUK SIFATI: yoksunluk sıfatıanlamı Fr. privatif Bir şeyden yoksun bulunulduğuna veya kalındığını anlatan sıfat: Parasız bir adam, Ağaçsız bir toprak gibi. ( Not – Bir şeyi parasız almak’taki parasız kelimesi yoksunluk anlatmaz. bk. İlişiksizlik sıfatı. ) BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü1949 Devamını Oku

  • GEÇİCİ HAKTAN YOKSUNLUK: geçici haktan yoksunlukanlamı Osm. muvakkat boykot Güreşçi ya da yöneticinin suçuna göre ödek kurulunca verilen süreli ödek. BSTS / Güreş Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • MUİN: muin(1. anlamı) Ar. mu¤³n a. (mui:ni) esk. Yardımcı: Tanrı muinin olsun. Güncel Türkçe Sözlük muîn(2. anlamı) destek. ~ den mahrûmiyyet: destekten yoksunluk. BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966 Muin(3. anlamı) Köken: Ar. Cinsiyet: ErkekYardım eden, yardımcı. Kişi Adları Sözlüğü Devamını Oku

  • KEMOTAKSİS: kemotaksis(1. anlamı) İng. chemotaxis Hücrelerin veya serbest hareketli organizmaların kimyasal bir uyarıcıya karşı olumlu (pozitif) veya olumsuz (negatif) tepkimeleri. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü kemotaksis(2. anlamı) İng. chemotaxis 1. Bir kimyasal maddeye doğru veya bir kimyasal maddeden uzağa doğru organizmanın hareketi. 2. Nötrofillerin kendilerini çeken maddelere doğru yönelmelerine verilen ad. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • GEÇİMSİZLİK: geçimsizlik, -ği(1. anlamı) a. Geçimsiz olma durumu: “Şu kavgaların, geçimsizliklerin, şu küçük küçük didişmelerin ne manası var?” –A. M. Dranas. Güncel Türkçe Sözlük geçimsizlik(2. anlamı) imtizâcsızlık. BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966 geçimsizlik(3. anlamı) İng. incompatibility Bir ilacın diğeriyle dış ortamda veya vücuda alındıktan sonra etkileşmesi sonucunda etkisinin azalması veya tamamen kaybolması durumu. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • NEGATİF KEMOTAKSİ: negatif kemotaksianlamı İng. negative chemotaxis Bir kimyasal maddeden uzağa doğru organizmanın hareketi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ÇÖZÜCÜ: çözücü(1. anlamı) a. kim. 1. Başka bir maddeyi çözme özelliği olan şey: Altın suyu altının çözücüsüdür. 2. tek. Elektronik alıcılar için şifre veya bilgi çözücü, dekoder. Güncel Türkçe Sözlük çözücü(2. anlamı) bk. çözgen. BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü1983 çözücü(3. anlamı) İng. solvent 1. Genellikle katı bir özdeği, kendi .kimyasal yapısında değişme olmaksızın çözen sıvı. 2. Tektürel bir karışımda nicelikçe daha çok olan. Devamını Oku

  • ANHİDRİT: anhidrit(1. anlamı) Fr. anhydrite a. jeol. Genellikle kaya tuzu ve alçı taşıyla birlikte bulunan doğal, susuz kalsiyum sülfat. Güncel Türkçe Sözlük anhidrit(2. anlamı) Fr. anhydride (kimya) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 anhidrit(3. anlamı) İng. anhydride Özellikle asit gibi bir maddeden bir molekül su çıkarılmasıyla elde edilen kimyasal bileşik. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü anhidrit(4. anlamı) İng. anhydride 1. Bir bileşimden su molekülü çıkarılmasıyla veya Devamını Oku

  • YOKSUN: yoksun(1. anlamı) sf. Belli bir şeyden kendisinde olmayan, belli bir şeyin yokluğunu çeken, mahrum. Güncel Türkçe Sözlük yoksun(2. anlamı) Yoksul. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü yoksun(3. anlamı) mahrûm. BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966 Devamını Oku

  • YOKSUN: yoksun(1. anlamı) sf. Belli bir şeyden kendisinde olmayan, belli bir şeyin yokluğunu çeken, mahrum. Güncel Türkçe Sözlük yoksun(2. anlamı) Yoksul. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü yoksun(3. anlamı) mahrûm. BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar