YOKSUNLU Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


yoksunluanlamı

sf. Yokluk bildiren.

Güncel Türkçe Sözlük


Sponsorlu Bağlantılar

YOKSUNLU ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • KİM BİLİR: kim biliranlamı 1) belirsizlik, bilinmezlik bildiren bir söz: “Kim bilir nerde, nasıl, kaç yaşında / Bir namazlık saltanatın olacak / Taht misali o musalla taşında” –C. S. Tarancı. 2) olabilirlik bildiren bir söz: Kim bilir ne kadar çok beğenildi. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • ADEM: adem(1. anlamı) Ar. ¤adem a. esk. Yokluk: “Ne civarda bir köy var ne bir evin hayali / Sonun ademdir, diyor insana yolun hâli” –F. N. Çamlıbel. Güncel Türkçe Sözlük adem(2. anlamı) Kusur, hata. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü adem(3. anlamı) yokluk. BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966 âdem(4. anlamı) Ar. ¥dem a. (a:dem) İnsan, insanoğlu, adam. Güncel Türkçe Sözlük Âdem(5. anlamı) Ar. ¥dem öz. a. (a:dem) Devamını Oku

  • KARI KOCA BİR SÖZLE YAKIN, BİR SÖZLE UZAKTIR: karı koca bir sözle yakın, bir sözle uzaktıranlamı “bir kadınla bir erkek, birbirlerine bağlandıklarını bildiren bir sözle karı koca olurlar, böyle bir bağın kalmadığını bildiren bir sözle de yabancı olurlar” anlamında kullanılan bir söz. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • TARZ BİLDİREN EYLEMLİK: tarz bildiren eylemlikanlamı Eylemin oluş tarzını bildiren ve (-iş) ekiyle kurulan eylemlik: Gülüş (gül-üş) , yürüyüş (yürü-y-üş) , gidiş (git-iş) vb. BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • MÜŞİR: müşir(1. anlamı) Ar. muş³r (I) a. (müşi:r) esk. Mareşal: “Sakarya zaferi ile gazi ve müşir Mustafa Kemal Paşa tam otoritesini elde etmiştir.” –F. R. Atay. Güncel Türkçe Sözlük müşir(2. anlamı) Ar. muş¤ir (II) sf. esk. 1. Yazı ile bildiren, haber veren. 2. a. tek. Taşıtlarda motorun ısı durumunu göstergeye yansıtan araç. 3. a. fiz. Gösterge. Güncel Türkçe Sözlük Müşir(3. anlamı) Köken: Ar. Cinsiyet: Devamını Oku

  • ZARENCİLİK: zarencilikanlamı Yokluk, geçim darlığı. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • ZARENCİLİK: zarencilikanlamı Yokluk, geçim darlığı. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • TURUDU: turuduanlamı Sıkıntı ve yokluk görmemiş kimse, nazlı. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • BEREKETLENMEK: bereketlenmekanlamı (nsz) Çoğalmak, artmak: “Doksan yaşına kadar yaşamış, yokluk yüzü görmemiş oğul uşak toplansa koca bir mahalle olacak kadar bereketlenmiş.” –M. Ş. Esendal. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • TECİNLİK: tecinlikanlamı Yokluk, sıkıntı, darlık : Çok şükür şimdiye kadar bir tecinlik çekmedim. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar