YOKSUNDURMA Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


yoksundurmaanlamı

İng. privation

Bir disiplin suçu işlemiş olan öğrencinin belli bir süre spor yarışmaları, okul gezileri gibi etkinliklere katılmaktan alıkonması.

BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974


Sponsorlu Bağlantılar

YOKSUNDURMA ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • KOVMA: kovma(1. anlamı) a. Kovmak işi: “Türkçüler, terkipli lisanla beraber aruz veznini de millî edebiyatımızdan kovmaya karar verdiler.” –Z. Gökalp. Güncel Türkçe Sözlük kovma(2. anlamı) İng. expulsion Çok ağır bir disiplin suçu işlemiş olan öğrencinin hiçbir okula devamına olanak bırakmayacak biçimde okuldan uzaklaştırılması. BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • ÇOCUĞA DÖNÜK EĞİTİM: çocuğa dönük eğitimanlamı İng. child-centered education Çocuğun özellikle kitaplardan ve kuramsal derslerden bilgi edinerek yetişmesi yerine, gerçek ve kişisel yaşantılar kazanmasını öngören, bunun için de okul çalışmalarında öğrencinin kendi kendini yönetmesine, işbirliğine, kişisel girişim ve yaratıcılığa, liderliğe, program ve planlarda esnekliğe ağırlık veren eğitim. BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • DİSİPLİN KURULU: disiplin kurulu(1. anlamı) a. Disiplin kurallarına aykırı davranan kimselerin suçlarını tespit ederek uygun cezaları vermekle görevli kurul. Güncel Türkçe Sözlük disiplin kurulu(2. anlamı) İng. council of discipline Orta dereceli okullar ile yüksek okullarda yönetmen başyardımcısının ya da yönetmen yardımcısının başkanlığı altında yönetmeliklerinde belirtilen sayı ve biçimde öğretmen üyelerden oluşan ve disiplin kurallarına aykırı davranan öğrencilerin suçlarını saptayarak uygun cezaları Devamını Oku

  • BÖLGE OKULU: bölge okuluanlamı İng. regional school Nüfus dağılımı ve ekonomik koşullar bakımından durumu bir okul açılmasını gerektirmeyen köy ve kentlerde o bölgenin öğrenim gereksemesini karşılamak üzere belli bir merkezde açılmış olan okul. BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • BÖLGE OKULU: bölge okuluanlamı İng. regional school Nüfus dağılımı ve ekonomik koşullar bakımından durumu bir okul açılmasını gerektirmeyen köy ve kentlerde o bölgenin öğrenim gereksemesini karşılamak üzere belli bir merkezde açılmış olan okul. BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • DİKKAT ÇEKME: dikkat çekmeanlamı İng. warning Bir disiplin suçu işlemiş olan öğrenciye, cezayı gerektiren bir davranışta bulunduğunu ve yinelemesinden kaçınması gerektiğini yazılı olarak bildirme. BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • DEMOKRATİK EĞİTİM: demokratik eğitimanlamı İng. democratic education 1. Amacı, programları ve yöntemleri demokrasinin dayandığı temel ilkelere göre saptanan eğitim. 2. Öğretim çalışmalarında, öğretmen-öğrenci ilişkilerinde, eğitsel etkinliklerde öğrencinin birey olarak değerine ve bütünlüğüne, birlikte çalışmaya, karşılıklı saygıya, hoşgörüye, kişiliğe değer ve önem veren eğitim. BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • ÖRGÜN EĞİTİM: örgün eğitim(1. anlamı) a. 1. Kişilerin hayata atılmadan, iş ve meslek kollarında çalışmaya başlamadan önce okul veya okul niteliği taşıyan yerlerde, genel ve özel bilgiler bakımından yetişmelerini sağlamak amacıyla belli kanunlara göre düzenlenen eğitim, formel eğitim. 2. Düzenli, planlı, yöntemli biçimde verilen herhangi bir eğitim. Güncel Türkçe Sözlük örgün eğitim(2. anlamı) İng. organized education, formal education Kişilerin yaşama atılmadan, Devamını Oku

  • KARMA OKUL: karma okul(1. anlamı) a. eğt. Karma eğitim uygulanan okul. Güncel Türkçe Sözlük karma okul(2. anlamı) İng. coeducational school Karma eğitim uygulayan okul. BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • TELEVİZYON TÜRLERİ: televizyon türlerianlamı İng. genre, television genre TV. İzlencelerin belli bir konuyu işlerken kullandığı gerece, çeşitli öğelerin kullanılış biçimine, belli bir konuyu ele alış açısına göre ortak yönleri bulunarak yapılan kümelendirme sonunda ortaya çıkan bölümler. Başlıca türler belgesel (haber izlencesi, belgesel izlence, gezi-görüşüm, magazin izlencesi), okul televizyonu, açık oturum, yuvarlak masa izlenceleri, spor izlencesi, televizyon oyunu, dinletiler, eğlence Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar