YOKSULLUK SINIRI Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


yoksulluk sınırı(1. anlamı)

a. Bir ülkede insanların yoksul tanımı içerisine girmesine yol açan gelir düzeyi.

Güncel Türkçe Sözlükyoksulluk sınırı(2. anlamı)

İng. poverty line

Mutlak yoksulluk konumundakilerin gelir düzeyi. Türkiye’de yoksulluk sınırı dört kişilik aile için hesaplanmaktadır.

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004


Sponsorlu Bağlantılar

YOKSULLUK SINIRI ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • YOKSULLUK TUZAĞI: yoksulluk tuzağıanlamı İng. poverty trap 1. (unemployment trap) Ekonomik ve sosyal yardım politikalarının uygulandığı ülkelerde düşük gelir gruplarının, bir iş bulmaları nedeniyle sosyal yardımlarının kesilmesi ve vergi mükellefi haline gelmeleri sonucu iş bulmadan önceki gelir düzeylerine veya onun gerisine bile düşebildikleri durum. 2. Tarımsal ürün fiyatlarının sürekli düşmesine bağlı olarak üretici gelirleri azaldığından çiftçilerin üretim yaptıkları bölgede Devamını Oku

  • ÖZNEL YOKSULLUK: öznel yoksullukanlamı İng. subjective poverty Toplumun kabul edebileceği enaz gönenç düzeyinin anketlerle belirlendiği ve belirlenen bu gönenç düzeyi ile gelir arasında bağlantı kurularak tanımlanan, diğer bir deyişle bireylerin algılamasına bağlı olarak belirlenen yoksulluk. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • İNSANİ YOKSULLUK İNDEKSİ: insani yoksulluk indeksianlamı bk. insani yoksulluk dizini BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • YOKSULLUK AÇIĞI ENDEKSİ: yoksulluk açığı endeksianlamı bk. yoksulluk açığı dizini BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • KAFA SAYISI DİZİNİ: kafa sayısı dizinianlamı İng. the head-count index Yoksulluk sınırı altında kalan nüfusun genel nüfusa oranını gösteren, yoksulluğun yaygınlığını ölçmek amacıyla kullanılan yoksulluk dizinlerinden biri. Bu dizin sıfırla bir arasında değer almakta, dizin değerinin sıfır olması ülkede hiç yoksul kişinin bulunmadığı, bir olması ise ülkedeki herkesin yoksul olduğu anlamına gelmektedir. krş. Foster-Greer-Thorbecke dizini, Sen dizini, yoksulluk açığı dizini BSTS Devamını Oku

  • ÜCRET SINIRI: ücret sınırıanlamı bk. faktör fiyat sınırı BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • ÜCRET SINIRI: ücret sınırıanlamı bk. faktör fiyat sınırı BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • ÜÇ YOKSULLUK: üç yoksullukanlamı Fr. Tritanopie BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu Devamını Oku

  • KREDİ SINIRI: kredi sınırıanlamı bk. kredi hattı BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • FAKTÖR FİYAT SINIRI: faktör fiyat sınırıanlamı İng. factor price frontier Kârların sıfırlandığı tam rekabet piyasalarında veri fiyatlardan bir veya daha fazla mal üretmek için denge faktör fiyatlarının alması gereken en düşük değeri bir başka deyişle en düşük maliyeti gösteren, ücret sınırı olarak da adlandırılan sınır. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar