YEM DÖNÜŞÜM ORANI Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


yem dönüşüm oranı(1. anlamı)

İng. feed conversion ratio, FCR

Birim canlı ağırlık kazancı için ne kadar yem tüketildiğini veya tüketilen yem miktarıyla kazanılan canlı ağırlık arasındaki oranı ifade eden bir değer, FCR.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğüyem dönüşüm oranı(2. anlamı)

İng. feed conversion ratio

Yemden yararlanma oranı.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

YEM DÖNÜŞÜM ORANI ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • ÜRÜN DÖNÜŞÜM ORANI: ürün dönüşüm oranıanlamı İng. rate of product transformation, RPT Bağlantılı mal üretiminde malların birinden bir birim daha fazla üretilebilmek için vazgeçilmesi gereken diğer mal miktarını gösteren, diğer bir deyişle ürün dönüşüm eğrisinin herhangi bir noktasındaki eğiminin eksiyle çarpımına eşit olan oran. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • BENZEŞİM ORANI: benzeşim oranı(1. anlamı) a. mat. İki geometrik biçimin kenarları arasındaki oran. Güncel Türkçe Sözlük benzeşim oranı(2. anlamı) İng. ratio of similitude P noktasını (…)eşitliğini sağlayan P’ noktasına gönderen benzeşim dönüşümü için, k durgan sayısı. BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü1983 benzeşim oranı(3. anlamı) Fr. rapport de similitude (matematik) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • BENZEŞİM ORANI: benzeşim oranı(1. anlamı) a. mat. İki geometrik biçimin kenarları arasındaki oran. Güncel Türkçe Sözlük benzeşim oranı(2. anlamı) İng. ratio of similitude P noktasını (…)eşitliğini sağlayan P’ noktasına gönderen benzeşim dönüşümü için, k durgan sayısı. BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü1983 benzeşim oranı(3. anlamı) Fr. rapport de similitude (matematik) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • DOĞUM ORANI: doğum oranı(1. anlamı) a. Bir ülkedeki doğumların sayısal durumu. Güncel Türkçe Sözlük doğum oranı(2. anlamı) İng. birth rate Birim zamanda doğan fert sayısı. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 doğum oranı(3. anlamı) İng. birth rate Bir ülkede, belli bir yıl içinde 1000 nüfusa düşen ortalama doğum sayısı (canlı doğan bebekler açısından). BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü1980 doğum oranı(4. anlamı) İng. birth rate Her bin kişilik nüfus başına ortalama Devamını Oku

  • ÇÖZÜNÜR YEM MADDELERİ: çözünür yem maddelerianlamı İng. soluble feed substances Hayvan ve bitkisel kaynaklı yem maddelerinin işlenmesinden elde edilen, bir miktar katı maddeler içeren sıvı yemler. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • BUZAĞI ÖLÜM ORANI: buzağı ölüm oranıanlamı İng. calf mortality Belirli dönemlerde ölen buzağı sayısının canlı doğan buzağı sayısına yüzde olarak oranı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • GÜNLÜK ORTALAMA CANLI AĞIRLIK ARTIŞI: günlük ortalama canlı ağırlık artışıanlamı İng. avaraged daily live weight gain Hayvanın her gün için canlı ağırlığındaki değişimin miktarı, günlük ortalama ağırlık artışı, günlük ortalama ağırlık kazancı, günlük canlı ağırlık artışı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • YEM ÜRETİMİ: yem üretimianlamı İng. feed production Her türlü yem bitkisi, yem olarak kullanılan sanayi ve sanayi yan ürünleri ve karma yem üretim işlemi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ZORUNLU KARŞILIK ORANI: zorunlu karşılık oranıanlamı İng. required reserves ratio, legal required reserves ratio 1. Bankaların topladıkları mevduat karşılığında Merkez Bankasına yatırmak zorunda oldukları yasayla belirlenen oran. 2. Bankaların topladıkları mevduat karşılığında Merkez Bankasına yatırmak zorunda oldukları miktar ile kasa parası toplamının mevduat ve yükümlülüklerine oran. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • İM-GÜRÜLTÜ ORANI: im-gürültü oranıanlamı İng. signal-to-noise ratio, S/N ratio, signal-to-interference ratio Sinema/TV. 1. İstenilen bir im ile buna bağlı bir gürültünün düzeylerinin birbirine oranı; başka bir deyişle, istenilen imin düzeyinin, istenmeyen parazitin genliğine oranı. (Genellikle desibelle ölçülür). TV. 2. Bir elektriksel yayın dizgesinde, istenilen imin genliğinin, istenmeyen parazite oranı. BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar