YAYIMLAYAN Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


yayımlayan(1. anlamı)

Fr. Extensif, ve

BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzuyayımlayan, yayımlayıcı, yayımcı (yayınlayan, yayınlayıcı, yayıncı)(2. anlamı)

nâşir.

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966


Sponsorlu Bağlantılar

YAYIMLAYAN ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • YAYIMLAYAN: yayımlayan(1. anlamı) Fr. Extensif, ve BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu yayımlayan, yayımlayıcı, yayımcı (yayınlayan, yayınlayıcı, yayıncı)(2. anlamı) nâşir. BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966 Devamını Oku

  • NAŞİR: naşir(1. anlamı) Ar. n¥şir a. (na:şir) esk. 1. Yayımcı. 2. sf. Yayan, saçan. Güncel Türkçe Sözlük nâşir(2. anlamı) yayınlayan, yayınlayıcı, yayıncı; yayımlayan,yayımlayıcı, yayımcı. BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966 Naşir(3. anlamı) Köken: Ar. Söyleyiş: (na:şir) Cinsiyet: Erkek1. Yayan, dağıtan, saçan. 2. Kitap vb. yayımlayan, çıkaran. Kişi Adları Sözlüğü Devamını Oku

  • AÇIMLAYAN: açımlayan(1. anlamı) Fr. Dilatant, dilatateur BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu açımlayan(2. anlamı) Fr. Extensif, ve BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu Devamını Oku

  • ALFA YAYINLAYICISI: alfa yayınlayıcısıanlamı İng. alpha emitter Parçalanmaya uğrayarak alfa ışını yayınlayan radyonüklid. BSTS / Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • YAYIM: yayım(1. anlamı) a. 1. Yayma işi. 2. Kitap, gazete vb. okunacak şeylerin basılıp dağıtılması, neşir: “Kitap ve gazete yayımı işi bizim can davamızdır.” –R. N. Güntekin. 3. Herhangi bir eserin radyo ve televizyon aracılığıyla dinleyiciye, seyirciye ulaştırılması, neşir. Güncel Türkçe Sözlük yayım(2. anlamı) Fr. Extension BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu yayım(3. anlamı) 1. Erişte ve makarna kesmek için yoğrulup açılan hamur Devamını Oku

  • ALFA, BETA, GAMA YAYINLAYICISI: alfa, beta, gama yayınlayıcısıanlamı İng. alpha-beta-gamma emitter Parçalanmaya uğrayarak alfa, beta, gama ışınları yayınlayan radyonüklid. BSTS / Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ÇOCUKLAR: çocuklar!(1. anlamı) tkz. “arkadaşlar!” anlamında kullanılan bir seslenme sözü. Güncel Türkçe Sözlük çocuklar(2. anlamı) evlâd. BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966 çocuklar, torunlar …(3. anlamı) fer’ler, feriler, fürû (bk. dallar). BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966 Çocuklar(4. anlamı) Adana ili, Karaisalı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Devamını Oku

  • YAYIK: yayık, -ğı(1. anlamı) a. 1. Tereyağı çıkarmak için sütün, yoğurdun içinde çalkalandığı kap veya makine: “Nina’nın bildiği alet değirmen ve yayıktır; buğday öğüten ve tereyağı çıkaran yararlı iki basit makine.” –R. H. Karay. 2. sf. Yayılmış, yayvan. Güncel Türkçe Sözlük yayık(2. anlamı) Fr. Expansif, ve BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu yayık(3. anlamı) Yoğurt ya da sütten yağ çıkarmaya yarayan araç. Türkiye Türkçesi Devamını Oku

  • AKİD: akid(1. anlamı) sözleşme (Eski Roma töresindeki “contractus” ile “pactum” ayırımından değişik olarak, bugün “akid” ile “mukavele” terimleri aynı kavramı anlatmak için kullanıldığından, her ikisine de karşılık diye, töre dilimize iyice yerleşmiş ve yayılmış bulunan ‘”sözleşme” terimi benimsenmiş, ayrıca “akid” karşılığı diye “bağıt” terimine yer verilmemiştir). ~ yapma va’di: sözleşme kurma sözvermesi (bk. ön akid). BSTS / Medeni Devamını Oku

  • HAKLAR: haklaranlamı hukuk (karş. töre). BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar