YARIŞMA YASAĞİ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


yarışma yasağianlamı

rekabet memnû’iyyeti (bk. yarışıcılık yasağı).

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966


Sponsorlu Bağlantılar

YARIŞMA YASAĞİ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • YARIŞMA YASAĞİ: yarışma yasağianlamı rekabet memnû’iyyeti (bk. yarışıcılık yasağı). BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966 Devamını Oku

  • HAKSIZ YARIŞICILIK: haksız yarışıcılık, haksız yarışmaanlamı haksız rekabet. BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966 Devamını Oku

  • ÖDÜLLÜ YARIŞMA DUYURUSU: ödüllü yarışma duyurusuanlamı mükâfâtlı müsâbaka i’lânı. BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966 Devamını Oku

  • HAKSIZ REKABET: haksız rekabet(1. anlamı) haksız yarışma, haksız yarışıcılık. BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966 haksız rekabet(2. anlamı) İng. unfair competition İyi niyet kurallarına aykırı hareket ya da yanıltıcı davranışlarla bir kişi ya da kuruluşun iktisadi çıkarlarının zarara uğradığı ya da zarar tehlikesinin doğduğu rekabet ortamı. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • HAKSIZ REKABET: haksız rekabet(1. anlamı) haksız yarışma, haksız yarışıcılık. BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966 haksız rekabet(2. anlamı) İng. unfair competition İyi niyet kurallarına aykırı hareket ya da yanıltıcı davranışlarla bir kişi ya da kuruluşun iktisadi çıkarlarının zarara uğradığı ya da zarar tehlikesinin doğduğu rekabet ortamı. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • YASA DIŞI: yasa dışıanlamı sf. huk. Yasalara, yasa kurallarına uymayan, kanun dışı, gayrikanuni, illegal: “Sakın ha, yasa dışı işlere kalkışıp da bunca temiz gökdelene gölge düşürme.” –T. Yücel. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • FÜCUR YASAĞI: fücur yasağıanlamı bk. yakınlararası cinsel ilişki yasağı. BSTS / Budunbilim Terimleri Sözlüğü1973 Devamını Oku

  • MEMNU: memnu(1. anlamı) Ar. memn°¤ sf. (memnu:) esk. Yasak: “Esasen evvelce de söylediğimiz gibi dilenmek şiddetle memnu idi.” –A. H. Çelebi. Güncel Türkçe Sözlük Memnû`(2. anlamı) yasak. ~ tasarruflar: yasak işlemler. BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966 Devamını Oku

  • YASA: yasa(1. anlamı) a. 1. Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural: Doğa yasaları. 2. huk. Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kanun: “Buradaki yasaların yabancıların ev satın almalarına mâni olup olmadığını bilmiyordu henüz.” –N. Uygur. 3. Bilimde çok sayıda deney ve gözlemden sonra, aynı şartlarda aynı sonuçları Devamını Oku

  • YASA: yasa(1. anlamı) a. 1. Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural: Doğa yasaları. 2. huk. Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kanun: “Buradaki yasaların yabancıların ev satın almalarına mâni olup olmadığını bilmiyordu henüz.” –N. Uygur. 3. Bilimde çok sayıda deney ve gözlemden sonra, aynı şartlarda aynı sonuçları Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar