YAPBA Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


yapbaanlamı

Küçük parçalar biçiminde, yere ya da duvarlara yapıştırılarak kurutulan tezek.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

YAPBA ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • TEZEK: tezek, -ği(1. anlamı) a. 1. Yakıt olarak kullanılan kurutulmuş sığır dışkısı: “Tezek kokusu burnumun direğini kırmış, ciğerime işlemişti.” –B. R. Eyuboğlu. 2. hlk. Kesek. Güncel Türkçe Sözlük tezek(2. anlamı) Saban ya da belin kaldırdığı iri toprak parçası. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tezek(3. anlamı) Hayvanları sıra ile otlatma, gütme. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tezek(4. anlamı) İri toprak parçası. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tezek(5. anlamı) Yakacak olarak kullanılmak üzere Devamını Oku

  • KALAK: kalak, -ğı(1. anlamı) a. hlk. 1. Burun, burun ucu. 2. Gelin tacı. 3. Tezek yığını. Güncel Türkçe Sözlük kalak(2. anlamı) Fr. Narine BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu kalak(3. anlamı) Küçük taş. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kalak(4. anlamı) 1. Tezek yığını. 2. Ekin, ot yığını. 3. Öbek, yığın. 4. Yufka ekmek yığını. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kalak(5. anlamı) 1. Şapka siperliği. 2. Gelin tacı. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kalak(6. anlamı) 1. Devamını Oku

  • DERONİ: deronianlamı Altında hafif ateş yakılarak, kabuğundan ayrılmamış mısır ve ot kurutulan, seyrek sırıklardan yapılmış yer. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • KÖYTER: köyteranlamı Üzüm şırasiyle nişasta kaynatılarak yapılan ve dilim dilim kesilerek kurutulan bir çeşit tatlı, pestil Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • TEZEYH: tezeyh(1. anlamı) Tezek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tezeyh(2. anlamı) < ET tezek: kurutulmuş sığır tersi. || yaban tezeyhi: hayvanların kırlarda bıraktıkları kurumuş tersleri Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • DUYURCA: duyurcaanlamı İng. poster Tanıtılması istenilen bir şeyin özelliklerini açığa vurmak ve kişiyi bu konuda etkilemek amacıyla yapılarak duvarlara yapıştırılan yazılı ya da resimli kâğıt. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • ÇÖZÜMLEME VE BİLEŞTİRME: çözümleme ve bileştirmeanlamı İng. analysis and synthesis Bir bütünün düşüncede ya da gerçekte kurucu parçalarına ayrılması ve bu parçalar kullanılarak bütünün yeniden kurulması. BSTS / Toplumbilim Terimleri1975 Devamını Oku

  • GAPCUK: gapcuk(1. anlamı) Tahıl kabuğu Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü gapcuk(2. anlamı) Taneler hâlinde kırılarak kurutulan fasulye Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • PEYİK: peyik(1. anlamı) Köşe. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü peyik(2. anlamı) 1. Parça, küçük bez parçası. 2. Giysi ve gömleklerin koltuk altlarına konulan parça. 3. Şalvar ve donun üçgen biçimindeki ağı. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü peyik(3. anlamı) Don, şalvar paçalarının birleştiği yere konulan üçgen biçiminde kumaş parçası. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü peyik(4. anlamı) Parça, küçük bez parçası Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • ŞAŞMA: şaşma(1. anlamı) a. Şaşmak işi. Güncel Türkçe Sözlük şaşma(2. anlamı) Fr. Etonnement BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu şaşma(3. anlamı) Tandırda yakılan küçük kerme ve tezek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü şaşma(4. anlamı) Tandırı tutuşturmakta kullanılan tezek kırıntıları Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar