YAPAZ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


yapaz(1. anlamı)

1. Kalın, kısa ağaç. 2. Toprağı bir yana yatırmak için saban eğeğiniıı üstüne takılan kalınca tahta. 3. Çinili ve sert topraklar için kullanılan saban.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğüyapaz(2. anlamı)

1. Boynuzu arkaya yatık öküz, manda. 2. Biçimsiz, kusurlu (öküz vb. için).

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğüyapaz(3. anlamı)

Koca kulaklı.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğüyapaz(4. anlamı)

Toprağı derin kazan bir çeşit saban.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

YAPAZ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • YAPAZ YUPAZ: yapaz yupaz(1. anlamı) Üstü başı yırtık, kirli. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü yapaz yupaz(2. anlamı) Yamrı yumru, eğri büğrü. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • YAPAZ YUPAZ: yapaz yupaz(1. anlamı) Üstü başı yırtık, kirli. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü yapaz yupaz(2. anlamı) Yamrı yumru, eğri büğrü. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • KARA SABAN: kara saban(1. anlamı) a. Toprağı sürmede kullanılan ilkel bir tarım aracı: “Kara saban, traktörün yanında, koca bir şahmerdana nispetle küçücük bir çekiç.” –N. F. Kısakürek. Güncel Türkçe Sözlük kara saban(2. anlamı) bk. saban BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü1976 Devamını Oku

  • KAZAN: kazan(1. anlamı) a. 1. Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap: “Koca bir kazan patates kaynattık.” –A. Gündüz. 2. Buhar makinelerinde, kalorifer tesisatında, suyun kaynatıldığı büyük derin kap: Kazan patladı. Güncel Türkçe Sözlük kazan(2. anlamı) Su çevrisi, kuyu. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kazan(3. anlamı) Bir çocuk oyunu. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kazan(4. anlamı) Soba. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kazan(5. anlamı) Kazan// kazan Devamını Oku

  • PUYLU: puyluanlamı Saban demirinin iki yanında bulunan ve toprağı devirmeye yarayan, kanal gibi yassı tahta, saban kulağı. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • PUYRU: puyruanlamı Saban demirinin iki yanında bulunan ve toprağı devirmeye yarayan, kanal gibi yassı tahta, saban kulağı. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • BUYLU: buylu(1. anlamı) 1. Kağnı kıravatını biribirine bağlayan ağaç kuşak. 2. Kızak döşeklerini biribirine bağlayan meşeden yapılmış kuşak, bağ. 3. Araba, kağnı dingili. 4. Sabanın kıvrık yerine konulan ve toprağı dağıtmaya yarayan çatal. 5. Kağnı, araba tekerleğine çakılan tahta çivi. 6. Araba oku ile boyunduruğunu birbirine bağlayan çivi. 7. Tırpanda, kılıcı sıkıştırmak için çakılan ağaç çivi. 8. Devamını Oku

  • EĞEK: eğek(1. anlamı) 1. Sabanın el ile tutulan ağaç kısmı, tutak. 2. Sabanın demir takılan ve biraz da toprağa giren kısmı, ökçe. 3. Saban demirinin takıldığı ağaçtan yapılmış eğri parça, ökçenin üst kısmı. 4. Kara sabanın en büyük ve asıl parçası. 5. Sabanın arka kısmı. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü eğek(2. anlamı) Alt çene kemiği. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü eğek(3. anlamı) Sabanın elle tutulan Devamını Oku

  • GANDAK: gandak(1. anlamı) İhtiyar manda. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü gandak(2. anlamı) 1. Yollarda tekerleklerin oyduğu yerler. 2. Dar ve derin sel yarıntıları. 3. Hendek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü gandak(3. anlamı) 1. Kaya çukurlarında ve hendeklerde biriken su. 2. Bataklık. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü gandak(4. anlamı) Zayıf adam. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü gandak(5. anlamı) 1. Yalçın kaya, uçurum. 2. Büyük kayaların arası. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü gandak(6. anlamı) Kırmızılaşmış kiraz ve elma gibi Devamını Oku

  • EĞENK: eğenk(1. anlamı) Sabanın el ile tutulan ağaç kısmı, tutak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü eğenk(2. anlamı) Sabanın demir takılan ve biraz da toprağa giren kısmı, ökçe. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü eğenk(3. anlamı) 1.bk. eğek (I)-1. 2.bk. eğek (I)-3. 3. Saban ökçesi. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü eğenk(4. anlamı) Saban oku. (*Ağın -Elâzığ) BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü1976 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar