YAPAYUKOMAK Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


yapayukomakanlamı

bk. yapayıkomak.

Tarama Sözlüğü1972


Sponsorlu Bağlantılar

YAPAYUKOMAK ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • KOMAK: komak(1. anlamı) Durdurmak, kaçırmamak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü komak(2. anlamı) Delik. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü komak(3. anlamı) Koyuvermek, bırakmak: Aman kardeşim şunu koma kaçacak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü komak(4. anlamı) Koymak Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü komak(5. anlamı) Bırakmak Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü komak, (koymak)(6. anlamı) 1. Bırakmak, terketmek, vaz’ etmek. 2. Müsaade etmek, izin vermek, serbest bırakmak, salıvermek. 3. Alıkoymak. 4. Tesir etmek Tarama Sözlüğü1969 Devamını Oku

  • YAPAY REÇİNE: yapay reçineanlamı Osm. sunî recine, sentetik reçine Tutkal, vernik ya da yapay reçine plakası (formika) üretiminde kullanılan bir tür reçine. BSTS / Ağaçişleri Terimleri Sözlüğü1968 Devamını Oku

  • YAPAY: yapay(1. anlamı) sf. 1. Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış veya üretilmiş, yapma, suni, sentetik, doğal karşıtı: Yapay gübre. 2. Yapmacık: “En yapay, en saçma sorunları bile güncelleştirip kitleye mal etmekte üstüne yoktu.” –T. Yücel. Güncel Türkçe Sözlük yapay(2. anlamı) İng. artificial BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu yapay(3. anlamı) İng. artificial Doğadaki benzerleri örneksenerek insanlarca yapılmış, üretilmiş olan. BSTS / Kimya Terimleri Devamını Oku

  • BAVLI: bavlı(1. anlamı) a. 1. Ava alıştırılmış hayvan. 2. Avcıların, köpeklerini ava alıştırmak için kullandıkları yapay kuş vb. Güncel Türkçe Sözlük bavlı(2. anlamı) Av tutmağa alışmış, alıştırılmış. Tarama Sözlüğü1963 Devamını Oku

  • YAPAY KURUTMA: yapay kurutma(1. anlamı) Osm. sunî kurutma Kurutma fırını ya da benzeri bir düzenden yararlanarak ağacı kısa sürede kurutma işi. BSTS / Ağaçişleri Terimleri Sözlüğü1968 yapay kurutma(2. anlamı) İng. artificial drying Sıcakta kurutma. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • SU ÜRÜNLERİ: su ürünleri(1. anlamı) ç. a. Denizlerde ve iç sularda bulunan bitkiler ve hayvanlar ile bunların yumurtaları. Güncel Türkçe Sözlük su ürünleri(2. anlamı) İng. water products Denizler, iç sular ve yapay olarak yapılmış havuz, baraj, gölet, dalyan ve balıkçılık tesislerinde doğal veya yapay olarak üretilen ve yetiştirilen balıklar, yumuşakçalar, kabuklular, memeliler, sürüngenler, süngerler ve su bitkileri gibi canlılarla bunlardan elde Devamını Oku

  • SÜPERFOSFAT: süperfosfat(1. anlamı) İng. superphosphate Başlıca mono kalsiyum fosfattan Ca (H2PO4)2 oluşan, suda çözünen yapay fosforlu gübre. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü1981 süperfosfat(2. anlamı) İng. superphosphate Apatit ve fosforit gibi fosfat mineralleri üzerine derişik sülfürik asit ilavesi ile elde edilen kalsiyum fosfat ve kalsiyum sülfat karışımı suda çözünen yapay gübre. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 süperfosfat(3. anlamı) Fr. superphosphate (tarım) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Devamını Oku

  • LİPOZOM: lipozom(1. anlamı) İng. liposome a. Biyolojik zarların özelliklerinin incelenmesi deneylerinde kullanılan, iki tabakalı lipitlerin yapay olarak oluşturduğu küresel yapı. Güncel Türkçe Sözlük lipozom(2. anlamı) İng. liposome (Yun. lipos: yağ; soma: vücut) Biyolojik zarların özelliklerinin incelenmesi deneylerinde kullanılan, iki tabakalı lipitlerin yapay olarak oluşturduğu küresel yapı. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 lipozom(3. anlamı) İng. liposome Biyolojik zarların özelliklerinin incelenmesi deneylerinde kullanılan, iki tabakalı lipitlerin Devamını Oku

  • BİLEŞİMLİ: bileşimlianlamı sf. Yapay. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • NÂBAYIM: nâbayımanlamı Ne yapayım Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar