YANSIMALI UZAY Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


yansımalı uzayanlamı

İng. reflexive space

E” üzerine ß (E”,E’) güçlü ilingesi konulmak koşuluyla (…) doğal gömevini bir ilingesel eşyapı dönüşümü olurlayan E Hausdorff yerel dışbükey uzayı. Karşılaştırınız. yanyansımalı uzay.

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü1983


Sponsorlu Bağlantılar

YANSIMALI UZAY ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • KIYILI KATMANLI UZAY: kıyılı katmanlı uzayanlamı İng. manifold with boundary Bir (…)doğal sayısı verildiğinde, her noktasının (…)deki ya birim açık yuvarına ya da (…)kümesine ilingesel eşyapılı olacak biçimde birer açık yöresi var olan Hausdorff uzayı. BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • AYRILMIŞ UZAY: ayrılmış uzayanlamı İng. separated space bk. Hausdorff uzayı. BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • İZDÜŞÜMSEL UZAY: izdüşümsel uzayanlamı İng. projective space Öklit n-uzayında bir toparının çapucu noktalarının özdeşlenmesiyle oluşan ilingesel uzay. BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • ÜÇGENLENMİŞ UZAY: üçgenlenmiş uzayanlamı İng. triangulated space Üçgenlenebilir olan ilingesel uzay. BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • ÜÇGENLENMİŞ UZAY: üçgenlenmiş uzayanlamı İng. triangulated space Üçgenlenebilir olan ilingesel uzay. BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • YEREL BAĞLANTILI UZAY: yerel bağlantılı uzay(1. anlamı) İng. locally connected space Her bir noktasının bağlantılı kümelerden oluşan bir temel yöreler dizgesi var olan ilingesel uzay. BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü1983 yerel bağlantılı uzay(2. anlamı) İng. locally connected space (…) BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü2000 Devamını Oku

  • FİÇILI UZAY: fiçılı uzayanlamı İng. barreled space İçindeki her fıçıyı sıfırın bir yöresi varlayan yerel dışbükey uzay. BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • TÜMEL DÜZGEN UZAY: tümel düzgen uzayanlamı İng. completely normal space Kaplamları ayrık olan dilemsel iki altkümesi ayrık birer yöre varlayan ilingesel uzay. BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • İLİNGESEL UZAY: ilingesel uzayanlamı İng. topological space Üzerinde bir ilingesel yapı bulunan küme. BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • TÜMEL BAĞLANTISIZ UZAY: tümel bağlantısız uzayanlamı İng. totally disconnected space Her bir noktasının bağlantılı bileşeni yalnızca söz konusu noktadan oluşan ilingesel uzay. BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar