VENÖZ SİYANOZ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


venöz siyanozanlamı

İng. venous cyanosis

Perifer siyanoz.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

VENÖZ SİYANOZ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • SENTRAL SİYANOZ: sentral siyanozanlamı İng. central cyanosis Atardamar kanında oksijenin azaldığı ve indirgenmiş hemoglobinin arttığı siyanoz, arteryel siyanoz. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • PERİFER SİYANOZ: perifer siyanozanlamı İng. peripheral cyanosis Normal doyumlu kanın periferde fazla miktarda oksijen kaybetmesi sonucu periferde indirgenmiş hemoglobin miktarı artışına bağlı olarak biçimlenen siyanoz, venöz siyanoz. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • SENTRAL VENÖZ BASINÇ KATETERİ: sentral venöz basınç kateterianlamı İng. central venous pressure catheter Merkezî toplardamar basınç kateteri. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • EİSENMENGER SENDROMU: Eisenmenger sendromuanlamı İng. Eisenmenger syndrome Kalpteki büyük bir karıncık bölme kusurundan kaynaklanan kanın soldan-sağa geçtiği kimi kalp anomalilerinde pulmoner arteryel basınçta artış ve kan akımında fazlalaşma sonucu egzersiz toleransında azalma, siyanoz, kalp üfürüm sesleriyle belirgin sendrom. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • EİSENMENGER SENDROMU: Eisenmenger sendromuanlamı İng. Eisenmenger syndrome Kalpteki büyük bir karıncık bölme kusurundan kaynaklanan kanın soldan-sağa geçtiği kimi kalp anomalilerinde pulmoner arteryel basınçta artış ve kan akımında fazlalaşma sonucu egzersiz toleransında azalma, siyanoz, kalp üfürüm sesleriyle belirgin sendrom. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • MORARMA: morarma(1. anlamı) a. Morarmak işi. Güncel Türkçe Sözlük morarma(2. anlamı) İng. cyanosis Kanda aşırı düzeyde indirgenmiş hâlde hemoglobin bulunmasına bağlı, derinin ve müköz zarların mavimsi-mor renk alması, siyanoz, siyanozis. Kimi zehirlenmelerde, dolaşım ve solunum sistemi hastalıklarının seyri sırasında görülür ve konjesyondan ayırt edilmelidir. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ÜROSİYANOZ: ürosiyanozanlamı İng. urocyanosis İdrarın mavi renk alması. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KANAMALI BÖBREK ÜSTÜ BEZİ NEKROZU: kanamalı böbrek üstü bezi nekrozuanlamı İng. hemorrhagic adrenal gland syndrome İnsanlarda ve septisemik buzağılarda, ateş, böbrek üstü bezinde, deride ve mükoz zarlarda peteşiyal kanama, siyanoz ve peteşiyal kanamalarla belirgin, ani başlayan ve kısa süren hastalık, Waterhouse-Friderichsen sendromu. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • HİPOVOLEMİK ŞOK: hipovolemik şokanlamı İng. hypovolemic shock Normal kalp debisi, kan basıncı ve dokularda kan akışının gerçekleşmesi için gerekli olan kan hacminin kanama, travma, yanık, donma, sıvı kaybına yol açan hastalıklar, cerrahi müdahaleler gibi nedenlerle azalması sonucu oluşan şok, hemorajik şok. Klinik belirtileri düşük tansiyon, hızlı solunum, zayıf ve hızlı bir nabız, huzursuzluk, deri renginin solması, hafif siyanoz, beden Devamını Oku

  • ATRİYUM VEN NABZI: atriyum ven nabzıanlamı İng. negative jugular pulse Negatif ven nabzı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar