VENA AURİKULARİS PROFUNDA Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


vena aurikularis profundaanlamı

Dgr. anat. vena auricularis profunda

anat. Atgillerde ve geviş getirenlerde v. auricularis rostralis’ten ayrılan, kulağın ve dış işitme yolunun iç yüzünde dallanan toplardamar.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

VENA AURİKULARİS PROFUNDA ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • ARTERYA AURİKULARİS PROFUNDA: arterya aurikularis profundaanlamı İng. arteria auricularis profunda anat. A. auricularis caudalis‘ten çıkarak auricula‘nın iç yüzüne ulaşan, dış kulak yolunun derisini de vaskularize eden atardamar. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • RAMUS AURİKULARİS MEDİYALİS: ramus aurikularis mediyalisanlamı Dgr. anat. ramus auricularis medialis anat. 1. Kulak kepçesinin dış yüzünün orta kenarında a. auricularis caudalis‘ten çıkan bir atardamar dalı. 2. Geviş getirenlerde a. auricularis rostralis’ten çıkan ve kulak kepçesinin dış yüzü orta kenarı boyunca uzanan atardamar dalı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ARTERYA AURİKULARİS ROSTRALİS: arterya aurikularis rostralisanlamı İng. arteria auricularis rostralis anat. A. temporalis superficialis‘ten çıkan ve dış işitme yolunun rostralinde kulak kaidesine ulaşarak bu bölgeyi vaskularize eden atardamar. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • VENA İLİOLUMBALİS: vena iliolumbalisanlamı Dgr. anat. vena iliolumbalis anat. Atgillerde v. iliaca communis’ten, diğer türlerde v. iliaca interna‘dan çıkan ve aynı adlı atardamarın damarlanma bölgesinde dallanan toplardamar. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • RAMUS AURİKULARİS İNTERMEDİYUS: ramus aurikularis intermediyusanlamı Dgr. anat. ramus auricularis intermedius anat. Kulak kepçesinin sırtında a. auricularis caudalis‘ten ayrılan bir atardamar dalı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • RAMUS AURİKULARİS İNTERMEDİYUS LATERALİS: ramus aurikularis intermediyus lateralisanlamı Dgr. anat. ramus auricularis intermedius lateralis anat. Sığırda çift olarak bulunan ramus auricularis intermedius‘un yan dalı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • PLEKSUS VENA PROFUNDA FASİYİ: pleksus vena profunda fasiyianlamı Dgr. anat. plexus vena profundae faciei anat. Sığırda, yüz derin toplardamarın yapmış olduğu bir toplardamar ağı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • VENA GLUTEA KRANYYALİS: vena glutea kranyyalisanlamı İng. vena glutea cranialis anat. Etçillerde, domuzda ve geviş getirenlerde v. iliaca interna’dan; atgillerde v. glutea caudalis’ten çıkanlaynı adlı atardamarla birlikte, incisura ischiadica major‘dan geçerek gluteus kaslarında dağılan toplardamar. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • RAMUS AURİKULARİS LATERALİS: ramus aurikularis lateralisanlamı Dgr. anat. ramus auricularis lateralis anat. A. auricularis caudalis‘ten kulak kepçesinin tabanında çıkan ve kulak kepçesinin ucuna doğru seyreden atardamar dalı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • VENA GLANDULARES: vena glandularesanlamı Dgr. anat. venae glandulares anat. Geviş getirenlerde v. auricularis caudalis’ten, gl. parotis ve gl. mandibularis‘e giden toplardamarlar. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar