VADELİ DÖVİZ İŞLEMLERİ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


vadeli döviz işlemlerianlamı

İng. forward exchange transactions

Döviz riskinden kaçınmak amacıyla belirlenmiş bir tarihte teslim edilmek üzere önceden belirlenmiş bir fiyattan belli bir miktarda dövizin teslim edilmesine yönelik alım satım işlemleri.

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004


Sponsorlu Bağlantılar

VADELİ DÖVİZ İŞLEMLERİ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • VADELİ DÖVİZ İŞLEMLERİ: vadeli döviz işlemlerianlamı İng. forward exchange transactions Döviz riskinden kaçınmak amacıyla belirlenmiş bir tarihte teslim edilmek üzere önceden belirlenmiş bir fiyattan belli bir miktarda dövizin teslim edilmesine yönelik alım satım işlemleri. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • VADELİ İŞLEM: vadeli işlemanlamı İng. forward transaction Belirlenmiş bir tarihte teslim edilmek üzere önceden belirlenmiş bir fiyattan belli bir miktarda mal, taşınır değer, para veya başka bir mali aracın teslim edilmesine yönelik alım satım işlemleri. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • VADELİ DÖVİZ İSKONTOSU: vadeli döviz iskontosuanlamı İng. forward exchange discount, forward discount Herhangi bir dövizin vadeli kuru ile anında teslim piyasasındaki kuru arasındaki negatif fark. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • VADELİ DÖVİZ PRİMİ: vadeli döviz primianlamı İng. forward exchange premium Herhangi bir dövizin vadeli kuru ile anında teslim piyasasındaki kuru arasındaki pozitif fark. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • VADELİ DÖVİZ KURU: vadeli döviz kuruanlamı İng. forward exchange rate Vadeli döviz işlemlerinde uygulanan döviz kuru. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • VADELİ DÖVİZ PİYASASI: vadeli döviz piyasasıanlamı İng. forward exchange market Vadeli döviz işlemlerinin yapıldığı piyasa. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • VADELİ FİYAT: vadeli fiyatanlamı İng. forward price Belirlenmiş bir tarihte teslim edilecek belli miktarda mal, taşınır değer, para veya başka bir mali aracın teslim tarihindeki fiyatı. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • VADELİ SATIŞ: vadeli satış(1. anlamı) a. Karşılığı ileride ödenmek üzere yapılan satış. Güncel Türkçe Sözlük vadeli satış(2. anlamı) İng. forward sale Satış bedelinin belirlenmiş bir tarihte alınması veya satılan malın belli bir tarihte teslim edilmesi yoluyla yapılan satış. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • VADELİ DÖVİZ SÖZLEŞMESİ: vadeli döviz sözleşmesianlamı İng. forward contract Vadeli döviz işlemlerine ilişkin taraflar arasında yapılan sözleşme. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • DİNAMİK AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ: dinamik açık piyasa işlemlerianlamı İng. dynamic open-market transactions, offensive open-market transactions Merkez bankasının parasal tabanı değiştirmeye yönelik yapmış olduğu açık piyasa işlemleri. krş. savunmacı açık piyasa işlemleri BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar