VADELİ AKREDİTİF Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


vadeli akreditifanlamı

İng. deferred letter of credit, deferred L/C, deferred payment

Vadeli bir poliçe düzenlenmeksizin, akreditif bedelinin belirli bir vade sonunda ödendiği akreditif türü.

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004


Sponsorlu Bağlantılar

VADELİ AKREDİTİF ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • KIRMIZI KAYITLI AKREDİTİF: kırmızı kayıtlı akreditifanlamı İng. red clause letter of credit, red clause credits Dışsatım malı bedelinin gönderimden önce kısmen veya tamamen ödenmesine olanak veren akreditif türü. krş. yeşil kayıtlı akreditif BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • İŞTİRALI AKREDİTİF: iştiralı akreditifanlamı İng. negotiable letter of credit İştiraya yetkili kılınan banka tarafından akreditifin bir parçası olan poliçelerin ve/veya evrakın satın alınması. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • TEYİTSİZ AKREDİTİF: teyitsiz akreditifanlamı İng. unconfirmed letter of credit, unconfirmed L/C Bildirimci bankanın rolünün yalnızca akreditifi açıldığını bildirmekten ibaret olduğu ve ödeme konusunda herhangi taahhüt üstlenmediği akreditif türü. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • DÖNEN AKREDİTİF: dönen akreditifanlamı İng. revolving letter of credit, revolving L/C İşlemlerin tekrarlanma yükünden kurtulma ve yüksek miktarda siparişin fiyat üstünlüğünden yararlanma amacıyla, ayrıca bir talimata ya da bildirime gerek kalmaksızın aynı koşullarda kendiliğinden yenilenen bir akreditif türü. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • DEVREDİLEBİLİR AKREDİTİF: devredilebilir akreditifanlamı İng. transferable letter of credit Dışalımcının yabancı ülkeden satın almak istediği malları karşı ülkedeki tek bir dışsatımcı firmanın sağlayamadığı durumda diğer bir dışsatımcıya tamamen veya kısmen aktarabildiği akreditif. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • KARŞILIKLI AKREDİTİF: karşılıklı akreditifanlamı İng. back to back letter of credit Transit ticarette, aracı vasıtasıyla yapılan satışlarda kullanılan aracı firmanın hem dışalımcı hem de dışsatımcı olduğu durumda, bu firmanın satış yapacağı ülkede lehine açılmış bulunan akreditifi güvence göstererek, kendisinin dışalım yapacağı ülke (firma) lehine bir açabildiği akreditif türü. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • PEŞİN ÖDEMELİ AKREDİTİF: peşin ödemeli akreditifanlamı bk. kırmızı kayıtlı akreditif BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • İBRAZINDA ÖDEMELİ AKREDİTİF: ibrazında ödemeli akreditifanlamı bk. gör-öde akreditif BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • KABİLİ DEVİR AKREDİTİF: kabili devir akreditifanlamı bk. devredilebilir akreditif BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • DÖNÜLEBİLİR AKREDİTİF: dönülebilir akreditifanlamı İng. revocable L/C, revocable credits Amir bankanın, dışsatıcının ad ve hesabına açtığı krediyi her an kendi isteğiyle iptal edebildiği bir akreditif türü. Bankaların garantisi bulunmadığından bu tip akreditif güvenli olmamakta, dışsatımcı için bir risk taşımakta ve dolayısıyla uygulamada ender kullanılmaktadır. krş. dönülemez akreditif BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar