VADELİ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


vadelianlamı

sf. 1. Vadesi olan. 2. Süresi sınırlanmış.

Güncel Türkçe Sözlük


Sponsorlu Bağlantılar

VADELİ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • KISA VADELİ: kısa vadelianlamı sf. Süresi az olan: “Kısa vadeli hiçbir ödünç alma imkânı yoktu.” –F. R. Atay. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: uzun vadeli sermaye hareketlerianlamı İng. long-term capital movements, long-term capital flows Doğrudan yabancı sermaye yatırımı ile vadesi bir yılı aşan dolaylı yabancı sermaye yatırımı biçiminde sermayenin bir ülkeden diğer ülkeye hareketi. krş. kısa vadeli sermaye hareketleri BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • ZAYIF ÜNLÜ: zayıf ünlü(1. anlamı) İng. weak vowel Ses süresi kısa olan dar ünlü : ı vb. ısıcak, Irak, ılık sözcüklerinde olduğu gibi. BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü1972 zayıf ünlü(2. anlamı) İng. weak vowel Çıkışı dilin çok az tümsekleşmesiyle oluşan ve söyleniş süresi kısa olan açık heceli dar ünlü: ısıcak, ılık, ısıtma «sıtma», ilik, inanç vb. BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü2003 Devamını Oku

  • VADELİ HESAP: vadeli hesap, -bıanlamı a. Belirli bir süre için açılmış banka hesabı, vadeli mevduat. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • VADELİ SATIŞ: vadeli satış(1. anlamı) a. Karşılığı ileride ödenmek üzere yapılan satış. Güncel Türkçe Sözlük vadeli satış(2. anlamı) İng. forward sale Satış bedelinin belirlenmiş bir tarihte alınması veya satılan malın belli bir tarihte teslim edilmesi yoluyla yapılan satış. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • VADELİ MEVDUAT: vadeli mevduat(1. anlamı) a. Vadeli hesap. Güncel Türkçe Sözlük vadeli mevduat(2. anlamı) İng. time deposit Belirli bir faiz geliri elde etmek amacıyla belirli bir süre sonunda çekmek üzere yatırılan mevduat. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • BEKLEME SÜRESİ: bekleme süresi(1. anlamı) a. 1. huk. Evliliği sona ermiş kadının yeniden evlenebilmesi için aradan geçmesi gereken süre. 2. mec. Görüşme kararının alınması ile görüşmenin yapıldığı ana kadar geçen süre. Güncel Türkçe Sözlük bekleme süresi(2. anlamı) İng. lay days, demurrage Yargının bildirilmesinden sonra, bu yargıya karşı bir hafta içinde yargıtaya başvurma süresi. BSTS / Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri 1972 bekleme süresi(3. Devamını Oku

  • DEVRE ARASI: devre arasıanlamı a. sp. 1. Futbol, basketbol vb.nde karşılaşma sırasında dinlenme süresi. 2. Ligin birinci döneminin bitiminde verilen dinlenme süresi. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • KONSOLİDE: konsolideanlamı Fr. consolidé sf. ekon. Vadesi uzatılan (borç). Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • VADELİ FARKI: vadeli farkıanlamı İng. forward margin Döviz kurunun anında teslim fiyatı ile vadeli fiyatı arasındaki fark. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar