ÜLEŞ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


üleş(1. anlamı)

a. Pay.

Güncel Türkçe Sözlüküleş(2. anlamı)

Hayvan ölüsü, leş.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğüüleş(3. anlamı)

1. Bölüşme, paylaşma. 2. Pay.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğüüleş(4. anlamı)

Leş, hayvan ölüsü

Türkiye Türkçesi Ağızları SözlüğüÜleş(5. anlamı)

Köken: T.

Cinsiyet: Erkek1. Bölüşme, paylaşma. 2. Pay.

Kişi Adları Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

ÜLEŞ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • ÜLEŞ: üleş(1. anlamı) a. Pay. Güncel Türkçe Sözlük üleş(2. anlamı) Hayvan ölüsü, leş. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü üleş(3. anlamı) 1. Bölüşme, paylaşma. 2. Pay. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü üleş(4. anlamı) Leş, hayvan ölüsü Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Üleş(5. anlamı) Köken: T. Cinsiyet: Erkek1. Bölüşme, paylaşma. 2. Pay. Kişi Adları Sözlüğü Devamını Oku

  • İLEŞTİRMEK: ileştirmekanlamı Paylaştırmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • ÜLEŞTİRME SIFATI: üleştirme sıfatı(1. anlamı) a. db. Paylaştırma kavramı veren, -ar, -er, -şer ekiyle sağlanan sıfat: Otuzar kitap. Birer elma. İkişer kalem. Altışar lira gibi. Güncel Türkçe Sözlük üleştirme sıfatı(2. anlamı) İng. distributive numeral adjective (Derleme.. tevzii sayı sıfatı) Paylaştırma kavramı veren sıfat. Türkçede bu kavram -er, -şer ekiyle sağlanır: Birer elma, ikişer kalem, beşer lira vb. BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü1972 üleştirme Devamını Oku

  • HALİLE: halile(1. anlamı) Far. hel³le a. (hali:le) bit. b. Doğu Hindistan’da yetişen bir bitki (Terminalia citrina). Güncel Türkçe Sözlük halile(2. anlamı) Hâliyle; öylece Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Halile(3. anlamı) Köken: Ar. Söyleyiş: (hali:le) Cinsiyet: KızNikâhlı kadın, karı, eş. Kişi Adları Sözlüğü Devamını Oku

  • ÖRÜK: örük, -ğü (1. anlamı) 1. Örülmüş olan yer: “Eğer örük varsa artık paltonun bizimkine ait olduğuna hükmederim.” –B. Felek. 2. hlk. Saç örgüsü. Güncel Türkçe Sözlük örük(2. anlamı) Fr. Plexus BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu örük(3. anlamı) 1. Erik. 2. Tohum, çekirdek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü örük(4. anlamı) Bir şeyin yapılması, bir borcun ödenmesi için verilen süre, izin. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü örük(5. anlamı) Hayvanı çayıra bağlamaya yarayan Devamını Oku

  • CEMİLE: cemile(1. anlamı) Ar. cem³le a. (cemi:le) esk. 1. Gönül alıcı davranış: “Binecekleri vapur, Konsolosa fevkaladeden bir cemile olarak o turda, pruva direğine Türk bayrağı çekiyordu.” –R. H. Karay. 2. sf. Güzel (kadın). Güncel Türkçe Sözlük cemile(2. anlamı) Cemre. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Cemile(3. anlamı) Köken: Ar. Söyleyiş: (cemi:le) Cinsiyet: Kız1. Güzel. 2. Hoşa gitmek için yaranma. Kişi Adları Sözlüğü Devamını Oku

  • AMİLE: amile(1. anlamı) Hamile Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Amile(2. anlamı) Köken: Ar. Söyleyiş: (a:mile) Cinsiyet: KızBir işi yapmakla yükümlü olan. Kişi Adları Sözlüğü Devamını Oku

  • ADİLE: adile(1. anlamı) Yemeği yapılan bir bitki. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü adile(2. anlamı) Sofraya son olarak konan tatlı. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Adile(3. anlamı) Köken: Ar. Söyleyiş: (a:dile) Cinsiyet: Kız1. Doğruluktan ayrılmayan kimse. 2. Adaletli. 3. Hakka uygun, haklı. Kişi Adları Sözlüğü Devamını Oku

  • ADİLE: adile(1. anlamı) Yemeği yapılan bir bitki. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü adile(2. anlamı) Sofraya son olarak konan tatlı. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Adile(3. anlamı) Köken: Ar. Söyleyiş: (a:dile) Cinsiyet: Kız1. Doğruluktan ayrılmayan kimse. 2. Adaletli. 3. Hakka uygun, haklı. Kişi Adları Sözlüğü Devamını Oku

  • MÜŞKÜLE: müşküle(1. anlamı) a. (mü’şküle) Bağ bozumuna yakın bir zamanda yetişen, kalınca kabuklu, iri ve uzun taneli bir üzüm. Güncel Türkçe Sözlük Müşküle(2. anlamı) Köken: Ar. Cinsiyet: KızGüç, zor, çetin. Kişi Adları Sözlüğü Müşküle(3. anlamı) Bursa ili, İznik ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar