TÜRKOFİS Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


Türkofisanlamı

Yurt ürünlerinin dış sataklarda sürümünü kolaylaştırma, dış ülkelerin tecimsel durum ve tutumları üzerinde bilgi toplama, tecimsel sözleşmelerle benzeri bilimsel konulara eğilerek gereken işlemleri yapma amacıyla meydana getirilen ve bugün kaldırılmış bulunan örgüt.

BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972


Sponsorlu Bağlantılar

TÜRKOFİS ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • GEMİ TEMSİLCİSİ: gemi temsilcisianlamı İng. ship broker 1. Deniz taşımalarına ilişkin işlemleri yapan kişi. 2. Gemiye yüklenecek tecimsel mal ve yolcuları bulmayı sağlayan kişi. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • KISA SÜRELİ TECİMSEL BELGİT: kısa süreli tecimsel belgitanlamı İng. short term commercial paper Buyruklusuna yazılı kısa önelli belgit. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • ÖLÇÜŞTÜRMELİ DENGELEM: ölçüştürmeli dengelemanlamı İng. comparative balance sheet ölçüştürme ve düşünüleri kolaylaştırma amacıyla birbirine benzeyen öğeleri ve sayışımları ard arda sıralayan dengelem. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • TECİMSEL TUTU SÖZLEŞMESİ: tecimsel tutu sözleşmesianlamı İng. agreement of commercial mortgage Tecimsel işletmenin yazılı bulunduğu kütük çevresindeki noterce, iki tarafın isteğine göre tecimsel işletme tutusu için düzenlenen sözleşme. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • KAMU TÜZEL KİŞİSİ: kamu tüzel kişisianlamı İng. public corporation Genel iş ve görevlerin yerine getirilmesinde kolaylık sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kamu kuruluşu. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • İŞSİZLİĞE KARŞI GÜVENCE: işsizliğe karşı güvence(1. anlamı) bk. işsizlik sigortası BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 işsizliğe karşı güvence(2. anlamı) İng. unemployment insurance Uğraşısından süresiz olarak ya da geçici bir olayın meydana gelmesi nedeniyle belirli bir süre uzakta kalan işçi ya da hizmetliye yaşama olanağı sağlamak amacıyla yapılan güvence. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • DEĞİŞİK EDER: değişik ederanlamı İng. price difference Süreli alış verişlerde borsaya getirilen mal ve tecimsel belgitlerin değişik eder ve değerleri. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • SAYIŞMANLIK: sayışmanlık(1. anlamı) İng. instalment, part-payment Paranın bir bölüğünü, sonradan sayışılmak üzere bir borçtan ya da kâr payından alacaklısına ödeme. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 sayışmanlık(2. anlamı) İng. bookkeeping Kuruluşa ilişkin ve işlemlerin tümünü kapsamak üzere tutulması gereken yazılıklarda uygulanılması gereken kural ve yöntemlerin tümünü içine alan bilgi dalı. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • VERGİ GİZLİLİĞİ: vergi gizliliğianlamı İng. tax condidence Vergilendirme ve inceleme işleri ile görevli vergi yöntemi yasasında yazılı çeşitli kuruluşlarda bulunan yetkili sorumlu kişilerin bazı konulara ilişkin gizli tutulması gerekli ve zorunlu olan işlemleri başkalarına ve vergi yükümlülerine söyleyememeleri. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • TECİMSEL DEĞER: tecimsel değeranlamı İng. commmercial value Bir malın tecimsel değeri, saygınlığı. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar