TUBERKULUM KORNİKULATUM Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


tuberkulum kornikulatumanlamı

Dgr. anat. tuberculum corniculatum

anat. Gırtlak kıkırdaklarından cartilago corniculata üzerindeki mukozayla kaplı tümsekçik.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

TUBERKULUM KORNİKULATUM ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • TUBERKULUM KORNİKULATUM: tuberkulum kornikulatumanlamı Dgr. anat. tuberculum corniculatum anat. Gırtlak kıkırdaklarından cartilago corniculata üzerindeki mukozayla kaplı tümsekçik. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • TUBERKULUM FARİNGEUM: tuberkulum faringeumanlamı Dgr. anat. tuberculum pharyngeum anat. Ard kafa kemiğinin pars basilaris’inde tuberculum musculare’nin arkasında, insana ve etçillere özgü olan kabartı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • EŞEY DELİĞİ BÜYÜK DUDAĞI: eşey deliği büyük dudağıanlamı Dgr. anat. labium majus pudendi anat. İnsanda dış yüzü kıllı, iç yüzü mukozayla kaplı deri dürümü, labiyum mayus pudendi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • EŞEY DELİĞİ BÜYÜK DUDAĞI: eşey deliği büyük dudağıanlamı Dgr. anat. labium majus pudendi anat. İnsanda dış yüzü kıllı, iç yüzü mukozayla kaplı deri dürümü, labiyum mayus pudendi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • SULKUS İNTERTUBERKULARİS: sulkus intertuberkularisanlamı İng. (anat sulcus intertubercularis Kol kemiğinin tuberculum majus’u ile tuberculum minus‘u arasında bulunan oluk. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KALKAN KIKIRDAK: kalkan kıkırdak(1. anlamı) İng. adam’s apple Gırtlağın arka kıkırdak üzerine oturmuş bulunan ve iki kanadı ön tarafta birbiriyle birleşerek katlanmış kalkanı andırır bir çıkıntı meydana getiren kısmı. Kalkan kıkırdağın erkeklerde, özellikle zayıf erkeklerde dıştan da belli olan bu çıkıntılı kısmına âdem elması denir. BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü2003 kalkan kıkırdak(2. anlamı) İng. cartilago thyroidea anat. İki laminanın ventro-mediyanda birleşmeleriyle oluşan ve Devamını Oku

  • GIRTLAK KAPAĞI KIKIRDAĞI: gırtlak kapağı kıkırdağıanlamı İng. cartilago epiglottica anat. Epiglot kıkırdağı, dilcik kıkırdağı, gırtlağın girit kısmında yer alan gırtlak kıkırdağı, kartilago epiglottika. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • GIRTLAK BOŞLUĞU: gırtlak boşluğuanlamı İng. cavum laryngis anat. Gırtlak girişinden cartilago cricoidea’nın arka kenarına kadar uzanan boşluk, kavum laringis. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KARTİLAGİNES LARİNGİS: kartilagines laringisanlamı İng. cartilagines laryngis anat. Gırtlak kıkırdakları. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • UTERUS UNİKORNİS: uterus unikornisanlamı İng. uterus unicornous Tek boynuzlu döl yatağı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar