TRYPANOSOMA SUİS Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


Trypanosoma suisanlamı

Domuzlarda nagana hastalığı etkeni.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

TRYPANOSOMA SUİS ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • TRYPANOSOMA SİMİAE: Trypanosoma simiaeanlamı Doğu Afrika ve Doğu Zaire’de çeçe sinekleri ve bazen diğer kan emici sinekler tarafından taşınan, çeşitli evcil hayvanlarda nagana hastalığına neden olan, doğal rezervuarı yaban domuzları olan, develer için son derece öldürücü, keçiler için orta derecede patojen, sığır, at ve köpekler için ise patojen olmayan Salivaria grubundan Trypanosoma türü. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • HAEMATOPİNUS SUİS: Haematopinus suisanlamı Domuzlarda parazitlenen Anoplura takımında bulunan kan emen bit türü. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • TRYPANOSOMA CONGOLENSE: Trypanosoma congolenseanlamı Orta Afrika’da özellikle sığırlar için son derece tehlikeli bir hastalık olan naganaya neden olan, diğer evcil hayvanlarda da hastalık oluşturan, çeçe sinekleriyle taşınan Salivarian Trypanosoma türü, Trypanosoma nanum. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • TRYPANOSOMA BRUCEİ GAMBİENSE: Trypanosoma brucei gambienseanlamı Orta ve Batı Afrika’da insanlarda kronik seyirli Gambia uyku hastalığına neden olan, başta Glossina palpalis, G. tachinoides ve G. fuscipes türleri olmak üzere çeçe sinekleriyle bulaşan Trypanosoma brucei’nin polimorfik alt türü. Trypanosoma gambiense, Trypanosoma hominis, Trypanosoma ugandense. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • TRYPANOSOMA EQUİPERDUM: Trypanosoma equiperdumanlamı Asya, Afrika, Avrupa’nın belirli bölgeleriyle Kuzey ve Güney Amerika’da atlarda veneral bir hastalık olan durine neden olan Salivaria grubunda yer alan Trypanosoma türü, Trypanosoma rougeti. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • TRYPANOSOMA HOMİNİS: Trypanosoma hominisanlamı Trypanosoma brucei gambiense. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • TRYPANOSOMA EVANSİ: Trypanosoma evansianlamı Uzak doğu ve Orta Doğu’da, Kuzey Afrika’da çeçe sineklerinin bulunmadığı alanlarda tabanid sinekler tarafından mekanik olarak taşınan, vampir yarasaların da vektörlük yaptığı, deve, sığır, tek tırnaklılar, fil ve köpeklerde ekonomik açıdan önemli olan surra adlı hastalığa neden olan Salivaria grubunda yer alan Trypanosoma türü, Trypanosoma hippicum. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • TRYPANOSOMA EQUİNUM: Trypanosoma equinumanlamı Orta ve Güney Amerika’da atlarda Mal de Kadara adlı hastalığa neden olan tabanid sinekler tarafından mekanik olarak taşınan kinetoplastının bulunmamasıyla T. evansi’den ayrılan Salivaria grubunda yer alan Trypanosoma türü. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • TRYPANOSOMA LEWİSİ: Trypanosoma lewisianlamı Dünya genelinde sıçanlarda yaygın olarak bulunan, Nosopsyllus fasciatus türü pirelerle taşınan erişkin sıçanlar için patojen olmayan, ancak süt emen yavrular için öldürücü olan ve Stercoraria grubunda yer alan Trypanosoma türü. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • TRYPANOSOMA NANUM: Trypanosoma nanumanlamı Trypanosoma congolense. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar