TRYPANOSOMA CRUZİ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


Trypanosoma cruzianlamı

Kuzey, Güney ve Orta Amerika’da armadillo, kedi, köpek, yarasa, kemiriciler ve diğer birçok memelinin rezervuarlığını yaptığı, birçok evcil ve yabani memelide enfeksiyona neden olan, genellikle Reduviidae ailesinden Panstrongylus, Triatoma ve Rhodnius cinsinden olan konik burunlu tahta kurularının vektörlüğünü yaptığı, insanlarda Chagas hastalığına neden olan, T. triatomae ve Schizotrypanum cruzi olarak da adlandırılan Stercorarian grubunda yer alan Trypanosoma türü.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

TRYPANOSOMA CRUZİ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • TRYPANOSOMA RANGELİ: Trypanosoma rangelianlamı Venezuella, Brezilya, Kolombia, Kosta Rika, El Salvador, Panama ve Guatelama’da insanlarda, kedi ve köpekler başta olmak üzere hayvanlarda bulunan, Rhodnius cinsi konik burunlu tahta kurularıyla taşınan patojen olmayan ve Stercoraria grubunda yer alan Trypanosoma türü. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • TRYPANOSOMA EVANSİ: Trypanosoma evansianlamı Uzak doğu ve Orta Doğu’da, Kuzey Afrika’da çeçe sineklerinin bulunmadığı alanlarda tabanid sinekler tarafından mekanik olarak taşınan, vampir yarasaların da vektörlük yaptığı, deve, sığır, tek tırnaklılar, fil ve köpeklerde ekonomik açıdan önemli olan surra adlı hastalığa neden olan Salivaria grubunda yer alan Trypanosoma türü, Trypanosoma hippicum. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • TRYPANOSOMA EQUİPERDUM: Trypanosoma equiperdumanlamı Asya, Afrika, Avrupa’nın belirli bölgeleriyle Kuzey ve Güney Amerika’da atlarda veneral bir hastalık olan durine neden olan Salivaria grubunda yer alan Trypanosoma türü, Trypanosoma rougeti. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • TRYPANOSOMA EQUİNUM: Trypanosoma equinumanlamı Orta ve Güney Amerika’da atlarda Mal de Kadara adlı hastalığa neden olan tabanid sinekler tarafından mekanik olarak taşınan kinetoplastının bulunmamasıyla T. evansi’den ayrılan Salivaria grubunda yer alan Trypanosoma türü. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • PANSTRONGYLUS: Panstrongylusanlamı Reduviidae ailesinde bulunan konik burunlu tahta kurularını içine alan, bir çoğu Chagas hastalığı etkeni olan Trypanosoma cruzi’ye vektörlük yapan böcek cinsi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • TRYPANOSOMA BRUCEİ GAMBİENSE: Trypanosoma brucei gambienseanlamı Orta ve Batı Afrika’da insanlarda kronik seyirli Gambia uyku hastalığına neden olan, başta Glossina palpalis, G. tachinoides ve G. fuscipes türleri olmak üzere çeçe sinekleriyle bulaşan Trypanosoma brucei’nin polimorfik alt türü. Trypanosoma gambiense, Trypanosoma hominis, Trypanosoma ugandense. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • TRYPANOSOMA LEWİSİ: Trypanosoma lewisianlamı Dünya genelinde sıçanlarda yaygın olarak bulunan, Nosopsyllus fasciatus türü pirelerle taşınan erişkin sıçanlar için patojen olmayan, ancak süt emen yavrular için öldürücü olan ve Stercoraria grubunda yer alan Trypanosoma türü. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • TRYPANOSOMA CONGOLENSE: Trypanosoma congolenseanlamı Orta Afrika’da özellikle sığırlar için son derece tehlikeli bir hastalık olan naganaya neden olan, diğer evcil hayvanlarda da hastalık oluşturan, çeçe sinekleriyle taşınan Salivarian Trypanosoma türü, Trypanosoma nanum. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • TRYPANOSOMA DİMORPHON: Trypanosoma dimorphonanlamı Orta Afrika’da yaygın olarak bulunan çeçe sinekleri tarafından taşınan, geçmişte T. congolense ile identik olduğu düşünülen, ancak günümüzde farklı türler olduğu ortaya konmuş at, domuz, keçi, koyun, sığır ve köpeklerde enfeksiyona neden olan, özellikle koyun, sığır ve köpekler için T. congolense’den daha patojen Salivaria grubunda yer alan Trypanosoma türü. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • TRYPANOSOMA THEİLERİ: Trypanosoma theilerianlamı Sığırlara genellikle tabanid sinekler tarafında bulaştırılan, genellikle patojen olmayan, stres durumlarında ise ölümlere neden olabilen Stercoraria grubunda yer alan Trypanosoma türü. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar