TECESSÜM Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

tecessümanlamı

Ar. tecessum

a. esk. 1. Boyut kazanma, cisimlenme. 2. Görünmeye başlama, belirme. 3. Göz önüne gelme, canlanma.

Güncel Türkçe Sözlük


TECESSÜM ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • TECESSÜM ETMEK: tecessüm etmekanlamı 1) boyut kazanmak, cisimlenmek, belirmek; 2) görünmeye başlamak; 3) canlanmak: Olay olduğu gibi gözümün önünde tecessüm ediyor. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • TECESSÜS: tecessüsanlamı Ar. tecessus a. esk. 1. Belli etmeden kendini ilgilendirmeyen şeyleri öğrenmeye çalışma: “Yahya Kemal tecessüsü, üstelemeyi Doğuluların bir kusuru olarak görür.” –S. Birsel. 2. Merakını gidermeye çalışma, görme, anlama merakı: “Bütün dikkat ve tecessüsümle etrafımda bir an evvel muayyeniyet yaratmaya çalışıyordum.” –K. Bilbaşar. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • MÜTECESSİS: mütecessisanlamı Ar. mutecessis sf. esk. 1. Gizliyi arayan, gizliyi gözetleyen: “Tesadüf, nihayet aradığım şeyi ayağıma getirmişti, fazla mütecessis görünerek ürkütmekten korkuyordum.” –R. N. Güntekin. 2. Meraklı. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • MÜTECESSİS: mütecessisanlamı Ar. mutecessis sf. esk. 1. Gizliyi arayan, gizliyi gözetleyen: “Tesadüf, nihayet aradığım şeyi ayağıma getirmişti, fazla mütecessis görünerek ürkütmekten korkuyordum.” –R. N. Güntekin. 2. Meraklı. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • İNCE ÖLÇÜM: ince ölçümanlamı İng. precise measure Bir boyut üzerindeki en küçük ayrımları sayıyla dile getirebilecek nicelik ve duyarlıkta olan ya da iki ölçek konumunun aralığını bir başka konuma yer veremeyecek değin daraltan ölçüm. BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • KIYILAMA: kıyılama(1. anlamı) a. Kıyılamak işi. Güncel Türkçe Sözlük kıyılama(2. anlamı) Çift sürerken başlara birkaç kez gidip gelme: Kıyılamayı mümkünse fazla git. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kıyılama(3. anlamı) Fr. faire la bordure Öteki yarışçıların yele karşı kendi kuytusunda yarışmalarını engelmemek için, yelin estiği yönün karşısındaki kıyıdan koşuyu sürdürme. BSTS / Çiftteker Terimleri Sözlüğü1970 Devamını Oku

  • KAZANIM: kazanımanlamı a. 1. Kazanma işi. 2. Bir iş yerinde çalışanlara sağlanan hukuksal, sosyal ve mali her türlü hak, avantaj. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • GELME: gelme(1. anlamı) a. 1. Gelmek işi: “Ne söylense duyulur bir ürperme sesinde / Neden hayır olmasın üç beyin gelmesinde” –F. N. Çamlıbel. 2. sf. Gelmiş olan: Avrupa’dan gelme bir televizyon. 3. sf. Yetişme: İyi aileden gelme çocuk. 4. fiz. Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi. Güncel Türkçe Sözlük gelme(2. anlamı) Göçmen Türkiye Devamını Oku

  • ÇEVRİM YANLI DEĞİŞKEN: çevrim yanlı değişkenanlamı İng. procyclical variable Bir çevrimde çevrimle aynı yönde hareket eden, diğer bir deyişle çevrimin durgunluk aşamasında azalan, canlanma aşamasında ise artan değişken. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • EDİNİM: edinim(1. anlamı) a. Kazanma, iktisap. Güncel Türkçe Sözlük edinim(2. anlamı) İng. acquisition Bir gözlemcinin alanda kazandığı deneyim, uygulamada edindiği bilgi ve becerilerin tümü. BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar