TECERRÜT Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


tecerrüt, -düanlamı

Ar. tecerrud

a. esk. Her şeyden uzaklaşma, sıyrılma, soyutlanma: “İlk gençlik yılları da aynı hâlet ve tecerrüt içinde geçti.” –Y. K. Karaosmanoğlu.

Güncel Türkçe Sözlük


Sponsorlu Bağlantılar

TECERRÜT ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • TECERRÜT ETMEK: tecerrüt etmekanlamı sıyrılmak, soyutlanmak. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • UZAKLAŞMAK: uzaklaşmakanlamı (-den) 1. Bir şeyden, bir yerden veya kimseden ayrılıp uzağa gitmek: “Böyle uzaklaşınca ağır ağır o bizden / Biz ayrı düşmemeye ant içmiştik denizden” –F. N. Çamlıbel. 2. mec. Yabancılaşmak, ilgisi azalmak: “Bu genç kız yaşasaydı, sevdiği adamın günden güne kendisinden uzaklaştığını görecekti.” –R. N. Güntekin. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • UZAKLAŞMAK: uzaklaşmakanlamı (-den) 1. Bir şeyden, bir yerden veya kimseden ayrılıp uzağa gitmek: “Böyle uzaklaşınca ağır ağır o bizden / Biz ayrı düşmemeye ant içmiştik denizden” –F. N. Çamlıbel. 2. mec. Yabancılaşmak, ilgisi azalmak: “Bu genç kız yaşasaydı, sevdiği adamın günden güne kendisinden uzaklaştığını görecekti.” –R. N. Güntekin. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • UZAKLAŞMAK: uzaklaşmakanlamı (-den) 1. Bir şeyden, bir yerden veya kimseden ayrılıp uzağa gitmek: “Böyle uzaklaşınca ağır ağır o bizden / Biz ayrı düşmemeye ant içmiştik denizden” –F. N. Çamlıbel. 2. mec. Yabancılaşmak, ilgisi azalmak: “Bu genç kız yaşasaydı, sevdiği adamın günden güne kendisinden uzaklaştığını görecekti.” –R. N. Güntekin. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • ARALAŞMAK: aralaşmak(1. anlamı) Uzaklaşmak, defolmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü aralaşmak(2. anlamı) Bir şeyden uzaklaşmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü aralaşmak(3. anlamı) 1. bk. aralamak (V). 2. İlgisini kesmek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü aralaşmak(4. anlamı) Kavga bitmek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü aralaşmak(5. anlamı) Sık biten ürün, aralıklı duruma gelmek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü aralaşmak(6. anlamı) Uzaklaşmak Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü aralaşmak(7. anlamı) Ayrılmak, uzaklaşmak. Tarama Sözlüğü1963 Devamını Oku

  • GÜRGÜT: gürgüt(1. anlamı) Keçilerin tüylerinin dibinde bulunan ve tarakta kalan kısa, ince kıllar. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü gürgüt(2. anlamı) Damların üzerine dökülen toprak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü gürgüt(3. anlamı) Bükülerek torba ve çuval yapmakta kullanılan keçi kılları arasındaki kısa ve beyaz kıllar. (Uluğbey *Senirkent -Isparta) BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü1976 Devamını Oku

  • EMİCİ TÜYLER: emici tüyler(1. anlamı) ç. a. bit. b. Emici kıllar. Güncel Türkçe Sözlük emici tüyler, emici kıllar(2. anlamı) Osm. eş’ar-ı mumassa (botanik) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • KENAR GEZMEK: kenar gezmekanlamı bir şeyden uzaklaşmış olmak: “Kenar gezme dolan yâr gel içeri / Bize mihman olan yâr gel içeri” –Halk türküsü. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • ORBİTEKTOMİ: orbitektomianlamı İng. orbitectomy Göz çukuru içinde bulunan tümör ve çevreden gelen metastazları uzaklaştırırken göz ve çevresindeki dokuların tam veya kısmi olarak uzaklaştırılması. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • SIRITKAN: sırıtkananlamı sf. Sürekli sırıtan, sırıtma huyu olan: “Çantamı kapıyor ve sırıtkan suratı hâlâ bana dönük olarak uzaklaşıp gidiyor.” –Y. K. Karaosmanoğlu. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar