TECEREN Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


teceren(1. anlamı)

Becerikli.

Türkiye Türkçesi Ağızları SözlüğüTeceren(2. anlamı)

Köken: T.

Cinsiyet: ErkekBecerikli, tasarruflu.

Kişi Adları Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

TECEREN ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • ERACAR: Eracaranlamı Köken: T. Cinsiyet: ErkekBecerikli erkek. Kişi Adları Sözlüğü Devamını Oku

  • ERACAR: Eracaranlamı Köken: T. Cinsiyet: ErkekBecerikli erkek. Kişi Adları Sözlüğü Devamını Oku

  • TEZEL: tezel(1. anlamı) Fr. Extemporané, ée (ligature) BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu Tezel(2. anlamı) Köken: Far.+T. Cinsiyet: KızÇabuk iş gören, becerikli.Cinsiyet: ErkekÇabuk iş gören, becerikli. Kişi Adları Sözlüğü Devamını Oku

  • TEZEL: tezel(1. anlamı) Fr. Extemporané, ée (ligature) BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu Tezel(2. anlamı) Köken: Far.+T. Cinsiyet: KızÇabuk iş gören, becerikli.Cinsiyet: ErkekÇabuk iş gören, becerikli. Kişi Adları Sözlüğü Devamını Oku

  • ELİUZ: Eliuzanlamı Köken: T. Cinsiyet: ErkekBecerikli, mahir kimse. Kişi Adları Sözlüğü Devamını Oku

  • ŞAHBAZ: şahbaz(1. anlamı) Far. ş¥hb¥z a. 1. hay. b. İri bir tür akdoğan. 2. sf. mec. Çevik ve becerikli. 3. sf. Yiğit, kahraman, mert (kimse). Güncel Türkçe Sözlük şahbaz(2. anlamı) 1.bk. şahbaz-1. 2.Beceriksiz. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü şahbaz(3. anlamı) Atılgan, becerikli, iş başaran. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü şahbaz(4. anlamı) 1.Atılgan, becerikli, iş başaran. 2.Hızlı, çabuk, çevik. 3.Güçlü, iriyarı delikanlı. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Şahbaz(5. anlamı) Köken: Far. Cinsiyet: Erkek1. Devamını Oku

  • YORDAMLI: yordamlı(1. anlamı) sf. 1. Yakışıklı. 2. Elinden iş gelen, becerikli. Güncel Türkçe Sözlük yordamlı(2. anlamı) 1. Eli yatkın, becerikli, hünerli. 2. Düzenli. 3. Eğitim görmüş, incelikli. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü yordamlı(3. anlamı) 1. Yakışıklı, gösterişli. 2. Giyimli kuşamlı. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Yordamlı(4. anlamı) Köken: T. Cinsiyet: Erkek1. Yakışıklı, gösterişli. 2. Giyimli kuşamlı. 3. Eğitim görmüş, incelikli. 4. Becerikli. Kişi Adları Sözlüğü Devamını Oku

  • ŞEREMET: şeremet(1. anlamı) Çalışkan, becerikli, eli çabuk, çevik. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü şeremet(2. anlamı) 1. İvecen, tez canlı. 2. Coşku, heyecan: Şeremet bastırdı beni. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Şeremet(3. anlamı) Köken: T. Cinsiyet: KızÇalışkan, becerikli, eli çabuk kimse. Kişi Adları Sözlüğü Şeremet(4. anlamı) Manisa ili, Kula ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Devamını Oku

  • YÖNET: yönet(1. anlamı) Yön. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü yönet(2. anlamı) Uygun, iyi, doğru, yerinde. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü yönet(3. anlamı) 1. bk. yönelge. 2. Alnaç. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü yönet(4. anlamı) Yatkın, becerikli. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü yönet(5. anlamı) 1. Düz. 2. Doğru, uygun. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü yönet(6. anlamı) Şekil, tarz, usûl, suret, vecih. Tarama Sözlüğü1972 Yönet(7. anlamı) Köken: T. Cinsiyet: Erkek1. Uygun, doğru. 2. İyi, güzel. 3. Uysal. 4. Becerikli, yatkın. 5. Biçim, tarz, Devamını Oku

  • CEBBAR: cebbar(1. anlamı) Ar. cebb¥r a. (cebba:r) 1. din b. Kudret sahibi Tanrı. 2. sf. hlk. Becerikli, açıkgöz (kadın). 3. sf. esk. Zorlayıcı, zorba. Güncel Türkçe Sözlük cebbar(2. anlamı) Becerikli, açıkgöz, cesur. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Cebbar(3. anlamı) Ar. cebb¥r öz. a. (cebba:r) gök b. Avcı. Güncel Türkçe Sözlük Cebbar(4. anlamı) Köken: Ar. Cinsiyet: Erkekbk. Cabbar Kişi Adları Sözlüğü Cebbar(5. anlamı) Karabük ili, Ovacuma bucağına bağlı bir yerleşim Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar