TECENNÜN ETMEK Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


tecennün etmekanlamı

çıldırmak, delirmek.

Güncel Türkçe Sözlük


Sponsorlu Bağlantılar

TECENNÜN ETMEK ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • TECENNÜN: tecennünanlamı Ar. tecennun a. esk. Çıldırma, delirme, aklını oynatma. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • TECENNÜN: tecennünanlamı Ar. tecennun a. esk. Çıldırma, delirme, aklını oynatma. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • ZİHNİNİ OYNATMAK: zihnini oynatmakanlamı çıldırmak, delirmek. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • ZİHNİNİ OYNATMAK: zihnini oynatmakanlamı çıldırmak, delirmek. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • ESİRMEK: esirmek(1. anlamı) (nsz) hlk. 1. Sarhoş olmak. 2. Aklını yitirmek, delirmek. 3. Çok kızmak, sertleşmek. Güncel Türkçe Sözlük esirmek(2. anlamı) Kavga etmek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü esirmek(3. anlamı) 1. Azmak, kudurmak, delirmek. 2. Gereksiz yere öfkelenmek, kızmak. 3. Öfkelenip bağırmak, çağırmak. 4. Azarlamak. 5.bk. esirimek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü esirmek(4. anlamı) 1. Kızgın erkek deve kükremek. 2. Fazla beslenen hayvan etrafa saldırmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Devamını Oku

  • CİNNET GEÇİRMEK: cinnet geçirmekanlamı delirmek, aklını kaçırmak. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • İŞGAL ETMEK: işgal etmekanlamı 1) bir yeri ele geçirmek: “Ertesi gün Kanaltepe-Sivrihisar hattını işgal ettik.” –F. R. Atay. 2) işten alıkoymak, oyalamak: “Buraya geldiğim günden beri beni işgal eden en mühim şey kendimi alıştırmak, ısındırmak cehdidir.” –Y. K. Karaosmanoğlu. 3) uğraştırmak. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • TACİL ETMEK: tacil etmekanlamı hızlandırmak, çabuklaştırmak, tezleştirmek. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • DEJENERE ETMEK: dejenere etmekanlamı 1) soysuzlaştırmak; 2) yozlaştırmak. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • (BİRİNİ) MÜTEHASSİS ETMEK: (birini) mütehassis etmekanlamı bir kimseyi duygulandırmak. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar