TECEN Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


tecen(1. anlamı)

Yağ, çökelek, peynir basılan tulum.

Türkiye Türkçesi Ağızları SözlüğüTecen(2. anlamı)

Köken: T.

Cinsiyet: ErkekMağrur, gururlu.

Kişi Adları Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

TECEN ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • KELEK: kelek, -ği(1. anlamı) a. 1. bit. b. Olgunlaşmamış, ham kavun. 2. Irmaklarda işleyen ve şişirilmiş tulumlar üzerine kurulan bir çeşit sal. 3. sf. Yer yer çıplaklığı veya boşluğu olan: Kelek mısır. 4. sf. Kılsız: Kelek tulum. 5. sf. argo Aptal. Güncel Türkçe Sözlük kelek(2. anlamı) Hayvanların boyunlarına takılan büyük çan, çıngırak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kelek(3. anlamı) Aptal : Keleğin biridir. Türkiye Devamını Oku

  • BAĞALAK: bağalakanlamı İçine peynir, çökelek konulan oğlak veya kuzu derisi, tulum. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • TULUM PEYNİRİ: tulum peyniri(1. anlamı) a. Tuluma basılarak yapılan bir tür beyaz peynir: “Tulum peyniri odanın içini kokutmuştu.” –S. F. Abasıyanık. Güncel Türkçe Sözlük tulum peyniri(2. anlamı) İng. tulum cheese Çoğunlukla, Doğu, Güney ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde yapılan ve telemenin ufalanıp tuzlandıktan sonra, keçi postuna (tulum) veya plastik bidonlara sıkıca doldurularak belli bir süre olgunlaştırılan, yarı sert karakterde peynir çeşidi, Devamını Oku

  • TULUK: tuluk, -ğu(1. anlamı) a. hlk. Tulum: “Kar tuluğundan çıkarılıp sıcak yapağıya sarıldığı zaman Adil Gazi biraz konuşabiliyordu.” –N. Araz. Güncel Türkçe Sözlük tuluk(2. anlamı) Fr. Carreau BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu tuluk(3. anlamı) Fr. Tempe BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu tuluk(4. anlamı) 1.Pekmez, peynir, yağ vb. şeyler koymaya yarayan ya da yayık olarak kullanılan deri, tulum. 2.Ağaç yayık. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tuluk(5. anlamı) Tombul, şişman. Türkiye Türkçesi Devamını Oku

  • ÇÖKELEK: çökelek, -ği(1. anlamı) a. 1. Yağı alınmış süt veya yoğurdun kaynatılmasıyla elde edilen bir çeşit peynir, kesik, ekşimik, torak. 2. Tortu. Güncel Türkçe Sözlük çökelek(2. anlamı) Ayrandan yapılan yağsız peynir. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çökelek(3. anlamı) Yağı alınmış peynir Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çökelek(4. anlamı) İng. precipitate Sıvı içindeki bir tepkime sonucu, dibe çöken çözünmez özdek (deney tüpünde olduğu gibi). BSTS / Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü1978 çökelek(5. Devamını Oku

  • TULUH: tuluh(1. anlamı) Pekmez, peynir, yağ vb. şeyler koymaya yarayan ya da yayık olarak kullanılan deri, tulum. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tuluh(2. anlamı) Şişirilmiş hayvan derisi, tulum. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tuluh(3. anlamı) İçerisine peynir konan koyun postu, tuluk Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tuluh(4. anlamı) < ET tulkuk: Yüzülerek çıkarılmış deri (Erzincan Merkez) Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tuluh(5. anlamı) Tuluk; hayvanların sidik torbası; tulum Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tuluh(6. anlamı) < tulum: Devamını Oku

  • TULUM: tulum(1. anlamı) a. 1. Bazı yiyecek ve içecekler için koruyucu kap olarak kullanılan, önü yarılmadan bütün olarak yüzülmüş hayvan derisi. 2. Gövdesi bu deriden yapılmış üflemeli çalgı, gayda: “Ben zatınıza tulum şişirmesini öğreteyim, siz de bana kemançeyi öğretin.” –O. C. Kaygılı. 3. Tüp. 4. Göğüs ve pantolon bölümü bitişik giysi: “Kardeşimin sırtında kadife tulumu yerine Devamını Oku

  • MAĞRUR: mağrur(1. anlamı) Ar. ma¦r°r sf. Kurumlu, gururlu, kibirli, kendini beğenmiş: “Kedi sokaklarda sürünürken bile, eğer sizden korkmadıysa yine mağrur, kibirli ve rahatına düşkündür.” –C. Külebi. Güncel Türkçe Sözlük Mağrur(2. anlamı) Köken: Ar. Cinsiyet: Erkek1. Gururlu. 2. Kendine çok fazla güvenen. Kişi Adları Sözlüğü Devamını Oku

  • ÜNGÜR: Üngür(1. anlamı) Köken: T. Cinsiyet: ErkekMağara. Kişi Adları Sözlüğü Üngür(2. anlamı) Sivas ili, Zara ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Devamını Oku

  • ÜNGÜR: Üngür(1. anlamı) Köken: T. Cinsiyet: ErkekMağara. Kişi Adları Sözlüğü Üngür(2. anlamı) Sivas ili, Zara ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar