TANKO Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


tanko(1. anlamı)

Modaya uygun giyinen.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğütanko(2. anlamı)

< İsp. tango: yüksek sosyeteden kimse veya buna özenen kimse;züppe; kibarlık budalası. || tanko tanko - eteyhleri piyanko: bu kimseleri kızdırmak için itilan laf tekerlemesi || tankaluh etmek: kibar kimselere özenmek; onlar gibi davranmaya ve konuşmaya çalışmak

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

TANKO ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • TANKOÇ: Tankoçanlamı Köken: T. Cinsiyet: ErkekŞafak vakti gibi aydın, güçlü kimse Kişi Adları Sözlüğü Devamını Oku

  • GIRIŞMAK: gırışmak(1. anlamı) 1. Kibirlenmek, büyüklenmek, kendini beğenmek. 2. Uğraşmak, mücadele etmek: Girişin bakalım ne kazanacaksınız. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü gırışmak(2. anlamı) Öküz, boğa, koç döğüşmek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü gırışmak(3. anlamı) Ezilmek, büzülmek, buruşmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü gırışmak(4. anlamı) Kırışmak; katlanmak; biribirlerini kırmak. || eteyhleri gırışmak: bir yerde fazla oturamamak Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü gırışmak(5. anlamı) Zina etmek, oynaşmak Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • YELTENMEK: yeltenmek(1. anlamı) (-e) Yapamayacağı bir işe girişmek, özenmek, heves etmek, meyletmek: “Bu cehaletinizi bilmeden muharrirliğe yelteniyorsunuz.” –H. R. Gürpınar. Güncel Türkçe Sözlük yeltenmek(2. anlamı) Teşebbüs etmek; kalkışmak Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü yeltenmek, (yiltenmek)(3. anlamı) Heves etmek, meyletmek, özenmek. Tarama Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • ÇAPMAK: çapmak, -ar(1. anlamı) (-i) esk. 1. Koşturmak: Atını çaparak gitti. 2. (nsz) Akın etmek, koşmak: “Yağı basar, uğru çapar, tek başıma barınamam, ölürüm.” –M. Ş. Esendal. Güncel Türkçe Sözlük çapmak(2. anlamı) Koşmak, ivmek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çapmak(3. anlamı) Köpek havlamak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çapmak(4. anlamı) Kesmek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çapmak(5. anlamı) Koşmak Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çapmak(6. anlamı) 1. Yağmalamak. 2. (At için ) koşmak Türkiye Türkçesi Ağızları Devamını Oku

  • SİS ETMEK: sis etmek(1. anlamı) Konuşmak Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sis etmek(2. anlamı) Ses etmek, konuşmak Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • LALLOŞ: lalloşanlamı Yeni konuşmaya başlamış çocuk gibi konuşan. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • BETMEK: betmekanlamı < bir etmek: birbirleriyle konuşup danışmak Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • ŞAŞMAK: şaşmak, -ar(1. anlamı) (-e) 1. Umulmayan, beklenmeyen veya olağanüstü bir olay, bir olgu karşısında şaşkın duruma gelmek, hayret etmek: “Aynı anda nasıl olur da başka bir iş tutabileceğine şaşar kalırdınız.” –B. R. Eyuboğlu. 2. (-den) Yolundan sapmamak, gidişini değiştirmemek, veya yanılmamak: “Güzel düşün, iyi hisset, yanılma, aldanma / Ne varsa doğrudadır, doğruluk şaşar sanma” –T. Devamını Oku

  • ÖYKÜNMEK: öykünmek(1. anlamı) (-e) Birinin yaptığı gibi yapmak, birine veya bir şeye benzemeye çalışmak, taklit etmek: “Ölçümüz ve ölçütümüz, varsa yoksa Batı. Batı’ya öykünüyoruz.” –T. Dursun K. Güncel Türkçe Sözlük öykünmek(2. anlamı) Öykü anlatmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü öykünmek(3. anlamı) 1. bk. ökünmek-1. 2. Anlatmak, söylemek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü öykünmek(4. anlamı) Yarışmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü öykünmek(5. anlamı) 1. Alay etmek, taklit etmek. 2. Alaylı gülmek. Türkiye Türkçesi Devamını Oku

  • GUGULDANMAK: guguldanmakanlamı Çocuk konuşmaya başlamak, konuşur gibi yapmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar