TANKAYAZ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


tankayazanlamı

Kapı, pencere vb. şeylerin arkasına kadar açık olması için.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

TANKAYAZ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • GILAV: gılav(1. anlamı) Bıçak vb. şeylerin keskinliği. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü gılav(2. anlamı) Ateşin çok alevli olması Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü gılav(3. anlamı) 1. Bir şeyin en uygun derecesinde, kıvamında olması. 2. Az, noksan: Çorbanın tuzu gılav gelmiş. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü gılav(4. anlamı) İsteklendirme, özendirme. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • HOVUZ: hovuzanlamı Çamaşır, tahta gibi şeylerin çok kurumuş olması durumu. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • HOVUZ: hovuzanlamı Çamaşır, tahta gibi şeylerin çok kurumuş olması durumu. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • PENEK: penek(1. anlamı) Pencere, tavan penceresi. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü penek(2. anlamı) 1. bk. peçe (I)-1. 2. Ahır ve kümeslerde, çoğunlukla gübre atmaya yarayan küçük pencere. 3. Duvarda açılan çok küçük delik : Peneğin önünde sabaha kadar bekledim, bir şey göremedim. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü penek(3. anlamı) Girintili çıkıntılı bağ karıklarının dışında kalan geniş toprak parçası. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Penek(4. anlamı) Erzurum ili, Akşar bucağına Devamını Oku

  • TAKA: taka(1. anlamı) a. (ta’ka) 1. den. Doğu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kıyı teknesi: “Taka ile deniz yolculuğunun nasıl geçtiğini anlatmayacağım.” –E. E. Talu. 2. mec. Bozuk, zor çalışan veya eski kara taşıtları için kullanılan bir söz. Güncel Türkçe Sözlük taka(2. anlamı) Raf, sergen. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü taka(3. anlamı) 1. Duvara açılmış kapaksız, küçük dolap. 2.Eski evlerde tavana yakın Devamını Oku

  • TEMEK: temek, -ği(1. anlamı) a. hlk. Ahırdaki gübreyi dışarı atmak için kullanılan kapaklı veya kapaksız delik, pencere. Güncel Türkçe Sözlük temek(2. anlamı) 1.Ahırlarda gübre atmaya ya da saman almaya yarayan delik, ahır penceresi. 2.Pencere. 3.Camsız, tahta kapaklı pencere. 4.Kümes deliği : Temekten tavukları çaldılar. 5.Yeni doğmuş kuzuları korumak için kazılan çukur, kuzu ağılı. 6.Gübrelik. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü temek(3. anlamı) Dokunmak, değmek Devamını Oku

  • HÂKİM: hakim(1. anlamı) Ar. §ak³m sf. (haki:m) esk. 1. Bilge. 2. din b. Her şeyi bilen (Tanrı). Güncel Türkçe Sözlük hakim(2. anlamı) Hâkim Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü hâkim(3. anlamı) Ar. §¥kim sf. (ha:kim) 1. Egemenliğini yürüten, buyruğunu yürüten, sözünü geçiren, egemen: “Arkasında yavaş fakat çok hâkim bir ses işitmişti.” –A. Gündüz. 2. Başta gelen, başta olan, baskın çıkan. 3. Duygu, davranış Devamını Oku

  • SAYDAM: saydam(1. anlamı) sf. 1. İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan (cisim), şeffaf, transparan: “Atlet vücudunu bütünüyle gösteren, saydam bir sabahlık giymişti.” –A. İlhan. 2. a. Üzerindeki resim ve şekilleri beyaz bir zemin üzerine yansıtmak amacıyla tepegöze konan şeffaf, ışığı geçiren kâğıt veya madde, slayt. 3. Sayısal ortamda hazırlanmış, yansıtım aygıtında kullanılmaya özgü Devamını Oku

  • ARHASIYARA: arhasıyaraanlamı < arkası sıra: ardından, arkasından Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • PACE: pace(1. anlamı) Pencere, tavan penceresi. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü pace(2. anlamı) Pencere. (Yenikent *Aksaray -Niğde) BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü1976 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar