TANKAJ ET UNU Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


tankaj et unuanlamı

İng. tankage meat meal

Kıl, tırnak, boynuz, deri kazıntısı, gübre ve işkembe muhtevası içermeyen, memeli hayvanların dokularından, özellikle yem olarak kullanmak amacıyla, canlı buharla tankajlanarak veya kuru rendering usulüyle elde edilen % 14’den fazla pepsinle hazmolmayan kalıntı içermeyen, üründeki ham proteinin pepsinle hazmolmayan kısmı % 11 in altında olan, içerdiği proteine uygun olarak belirtilmesi zorunlu olan, çeşidini, bileşimini veya kaynağını belirleyen bir adla adlandırılıyorsa, o ad belirtmek istediğiyle uyum hâlinde olması gereken kuru bir ürün.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

TANKAJ ET UNU ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • ET YAN ÜRÜNLERİ: et yan ürünlerianlamı İng. meat by-products Kesilmiş memeli hayvandan kaynaklanan, et hariç renderinglenmemiş temiz kısımlar olup akciğer, dalak, böbrek, beyin, karaciğer, kan, kemik, kısmen yağı alınmış düşük ısılı yağ dokusu ve içindekilerden arındırılmış işkembe ve bağırsaklar içeren fakat bunlarla da sınırlandırılmayan; kıl, boynuz, diş ve tırnak içermeyen hayvan gıdalarında kullanmak için uygun olması gereken, çeşidini belirleyen bir Devamını Oku

  • ET YAN ÜRÜNLERİ: et yan ürünlerianlamı İng. meat by-products Kesilmiş memeli hayvandan kaynaklanan, et hariç renderinglenmemiş temiz kısımlar olup akciğer, dalak, böbrek, beyin, karaciğer, kan, kemik, kısmen yağı alınmış düşük ısılı yağ dokusu ve içindekilerden arındırılmış işkembe ve bağırsaklar içeren fakat bunlarla da sınırlandırılmayan; kıl, boynuz, diş ve tırnak içermeyen hayvan gıdalarında kullanmak için uygun olması gereken, çeşidini belirleyen bir Devamını Oku

  • KÜMES KANATLILARI YAN ÜRÜNLERİ UNU: kümes kanatlıları yan ürünleri unuanlamı İng. poultry by-product meal Kesilmiş olan kümes kanatlılarının karkaslarının tüy hariç baş, ayak, gelişmemiş yumurtalar ve bağırsaklar gibi temiz kısımlarının kuru veya yaş renderinge tabi tutulup kurutularak öğütülmesiyle elde edilen, içerdiği kül en çok % 16 ve asitte çözünmeyen kül de en çok % 4 olması gereken bir yan ürün. BSTS / Veteriner Devamını Oku

  • İSTİRİDYE KABUĞU UNU: istiridye kabuğu unuanlamı İng. oyster shell flour Beğenilen ve geçerli bir kalsiyum karbonat kaynağı olan, kalsiyum oranı % 33 den aşağı olmaması gereken bir ürün. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ÇABUK KURUTULMUŞ KAN UNU: çabuk kurutulmuş kan unuanlamı İng. quickly dehydrated blood flour Kıl, mide içeriği, idrar benzeri yabancı maddeden temiz, taze hayvan kanından elde edilen, suyun büyük bir kısmı genellikle bir mekanik su ayırma işlemiyle veya yarı-katı duruma kadar pişirip yoğunlaştırılmasıyla uzaklaştırılan yarı-katı kan kütlesi, daha sonra çabuk kurutma sisteminde çabucak uzaklaştırılan lizinin biyolojik etkinliği en az % 80 olması Devamını Oku

  • ETİKET FORMU: etiket formuanlamı İng. label form Sipariş yem dışındaki ticaret yemlerinin etiketlenmesinde kullanılan ve içermesi zorunlu olan bilgiler ve biçimi önceden belirlenen form. 2. Gıda maddesini tanıtıcı her türlü yazılı veya basılı bilgi, marka, damga ve işaretleri içeren, gıdayla birlikte sunulan veya ambalajında basılı bulunan tanıtım bildirimi. 3. Satışa arz edilen ticari yemin ambalajı üzerine basılan veya ambalajına Devamını Oku

  • ETİKET FORMU: etiket formuanlamı İng. label form Sipariş yem dışındaki ticaret yemlerinin etiketlenmesinde kullanılan ve içermesi zorunlu olan bilgiler ve biçimi önceden belirlenen form. 2. Gıda maddesini tanıtıcı her türlü yazılı veya basılı bilgi, marka, damga ve işaretleri içeren, gıdayla birlikte sunulan veya ambalajında basılı bulunan tanıtım bildirimi. 3. Satışa arz edilen ticari yemin ambalajı üzerine basılan veya ambalajına Devamını Oku

  • PROSTETİK GRUP: prostetik grup(1. anlamı) İng. prosthetic group Birçok enzimlerde olduğu gibi, genellikle aktif merkezin bir kısmını oluşturan proteine sıkıca bağlı, diyalizle uzaklaştırılamayan, protein olmayan flâvin, metal iyonları gibi kimyasal maddeler. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 prostetik grup(2. anlamı) İng. prosthetic group Bileşik proteinlerin içerdiği aminoasit yapısında olmayan bileşik. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü prostetik grup(3. anlamı) İng. prosthetic group Bir proteine kovalent olarak bağlanmış, diyalizle Devamını Oku

  • PROSTETİK GRUP: prostetik grup(1. anlamı) İng. prosthetic group Birçok enzimlerde olduğu gibi, genellikle aktif merkezin bir kısmını oluşturan proteine sıkıca bağlı, diyalizle uzaklaştırılamayan, protein olmayan flâvin, metal iyonları gibi kimyasal maddeler. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 prostetik grup(2. anlamı) İng. prosthetic group Bileşik proteinlerin içerdiği aminoasit yapısında olmayan bileşik. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü prostetik grup(3. anlamı) İng. prosthetic group Bir proteine kovalent olarak bağlanmış, diyalizle Devamını Oku

  • STOACI ETİK: stoacı etikanlamı İng. stoic ethics Kendi aklını evrensel akla tabi kılmak, tek bir canlı organizma olarak kabul edilen evrenin büyük düzeninde yerini almak durumunda olan insan için akla uygun yaşamak, erdemli olmak ve doğaya uygun yaşamak anlamına gelen etik görüş. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar