TANKAJ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


tankajanlamı

İng. carcass remainder

Karkas kalıntısı.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

TANKAJ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • GÖVDE ET ARTIĞI: gövde et artığıanlamı İng. carcass remainder Karkas kalıntısı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • TANKAJ ET UNU: tankaj et unuanlamı İng. tankage meat meal Kıl, tırnak, boynuz, deri kazıntısı, gübre ve işkembe muhtevası içermeyen, memeli hayvanların dokularından, özellikle yem olarak kullanmak amacıyla, canlı buharla tankajlanarak veya kuru rendering usulüyle elde edilen % 14’den fazla pepsinle hazmolmayan kalıntı içermeyen, üründeki ham proteinin pepsinle hazmolmayan kısmı % 11 in altında olan, içerdiği proteine uygun olarak belirtilmesi Devamını Oku

  • KARKAS YOĞUNLUĞU: karkas yoğunluğuanlamı İng. carcass compactness Karkas ağırlığının karkas uzunluğuna oranı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • SICAK KARKAS AĞIRLIĞI: sıcak karkas ağırlığıanlamı İng. hot carcass weight Hayvan kesildikten hemen sonra belirlenen karkas ağırlığı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KARKAS AĞIRLIĞI: karkas ağırlığıanlamı İng. carcass weight Kasaplık hayvanın kesilip baş, ayaklar, deri, kuyruk ve bütün iç organları ayrıldıktan sonra geride kalan bütün gövdesinin tartılmasıyla elde edilen ağırlık. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • GÖVDE KATI: gövde katıanlamı İng. carcass ply Dışlastiğin iskeletini oluşturan iplikten yapılma katların her biri. BSTS / Otomobilcilik ve Motor Bilgisi Terimleri1980 Devamını Oku

  • SALİHOTRA: salihotraanlamı İng. (Sanskritçe. salihotriya 1. Hint tarihinin önemli kaynakları olan vedalarda at hekimliğiyle ilgili bölümün yazarı. 2. Eski Hindistan’da at hekimi. 3. Veteriner hekim. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • DİKLOROFEN: diklorofenanlamı İng. dichlorophen Bakteri ve mantar öldürücü etkiye de sahip olan veteriner hekimliğinde ise özellikle tenya mücadelesinde kullanılan ve etki şeklini; tenyanın bağırsakta proteolize uğrayarak sindirilmesine neden olması şeklinde gösteren tenya öldürücü bir ilaç. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • MONAİ-SU: monai-suanlamı Sümerlerde veteriner hekim. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ERGOT: ergotanlamı İng. ergot Claviceps purpurea adlı mantarın yaşam siklusunun sklerot döneminde oluşturduğu bir karışım olan ergot, yapısında bir çok alkoloit içermesine rağmen tedavi yönünden değeri olan ergot alkoloidleri liserjik asidin amin türevleri olup veteriner hekimliğinde döl yatağı hareketlerini artırmanın dışında pek kullanım alanı bulamamışlardır. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar