TALEBE Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


talebeanlamı

Ar. µalebe

a. Öğrenci: “Eski talebesi hakkında da söylemediğini bırakmamakta.” –N. F. Kısakürek.

Güncel Türkçe Sözlük


Sponsorlu Bağlantılar

TALEBE ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • FİİL ÇEKİMİ EKİ: fiil çekimi ekianlamı İng. ending, termination Fiil ve ad kök veya gövdelerine zaman ve şahıs kavramını yüklemek için kullanılan ek: || 1. tek. şah. -Dİ-m (bil-di-m), -İm (öğrenci-y-im) 2. tek. şah. -Dİ-n (bil-di-n), -Sİn (öğrenci-sin) 3. tek. şah. -Dİ (bil-di), (öğrenci, öğrenci-dir) 1. çokl. şah. -Dİ-k (bil-di-k), -iz (öğrenciy-iz) 2. çokl. şah. -Dİ-nİz (bil-di-niz), -sİn-İz (öğrenci-sin-iz) 3. Devamını Oku

  • ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ ORANI: öğretmen-öğrenci oranıanlamı İng. teacher-pupil ratio 1. Sınıf öğretmenlerinin herbirine düşen öğrenci sayısı. 2. Bir okul dizgesi içinde öğretmen sayısının öğrenci sayısına oranı. BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • İRTİFAK: irtifak(1. anlamı) Ar. irtif¥® a. (irtifa:kı) esk. Dayanma. Güncel Türkçe Sözlük irtifak(2. anlamı) katlandırım. ~ hakkı: katlandırım hakkı. aynî (arzî )~hakkı: yersel katlandırım hakkı.şahsî ~ hakkı: kişisel katlandırım hakkı. BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966 Devamını Oku

  • İRTİFAK: irtifak(1. anlamı) Ar. irtif¥® a. (irtifa:kı) esk. Dayanma. Güncel Türkçe Sözlük irtifak(2. anlamı) katlandırım. ~ hakkı: katlandırım hakkı. aynî (arzî )~hakkı: yersel katlandırım hakkı.şahsî ~ hakkı: kişisel katlandırım hakkı. BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966 Devamını Oku

  • ÖĞRENCİ BELGESİ: öğrenci belgesianlamı a. Herhangi bir kuruma verilmek üzere hazırlanan, kişinin öğrenci olduğunu gösteren yazılı belge. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • DARÜLEYTAM: darüleytamanlamı Ar. d¥r + eyt¥m a. (da:rüleyta:mı) esk. Yetimlerin barındığı yer: “Hizmetçide bir darüleytam kız talebesi güzelliği vardı.” –S. F. Abasıyanık. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • HAKKI İÇİN: hakkı içinanlamı kutsal şeyleri anlatan kelimelerden sonra getirilerek ant içmek için söylenen bir söz: Tanrı hakkı için. Dinim hakkı için. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • ÖĞRENCİ EVİ: öğrenci evianlamı İng. boarding-house Öğrencilerin okurken para ödeyerek kaldıkları yer. bk. öğrenci yurdu. BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • ÖĞRENCİ EVİ: öğrenci evianlamı İng. boarding-house Öğrencilerin okurken para ödeyerek kaldıkları yer. bk. öğrenci yurdu. BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • ŞUFA HAKKI: şufa hakkı(1. anlamı) a. huk. Ön alım hakkı. Güncel Türkçe Sözlük şufa hakkı(2. anlamı) bk. öncelik hakkı 2 BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar