SÜRGÜN Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


sürgün(1. anlamı)

a. 1. Ceza olarak belli bir yerin dışında veya belli bir yerde oturtulan kimse: “Sürgünü yalnız memleket hasreti yıkmaz.” –R. H. Karay. 2. Sürülme işi, nefiy: “Sürgün benim için ölüm gibi bir şey olmuştu.” –R. N. Güntekin. 3. Bir kimsenin sürüldüğü yer: “Sürgünlerde çile dolduruyordu en güzel yaşında.” –Y. Z. Ortaç. 4. Filiz. 5. İshal.

Güncel Türkçe Sözlüksürgün(2. anlamı)

Fr. Dévoiement

BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzusürgün(3. anlamı)

Fr. Troncule

BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzusürgün(4. anlamı)

İshal.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğüsürgün(5. anlamı)

Ağaç filizi.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğüsürgün(6. anlamı)

Yelin çukur yerlere yığdığı kar birikintisi.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğüsürgün(7. anlamı)

Dokumalardaki seyreklik.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğüsürgün(8. anlamı)

Sel sularının getirdiği kum.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğüsürgün(9. anlamı)

Filiz.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğüsürgün(10. anlamı)

Sürülmüş

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğüsürgün(11. anlamı)

İng. banishment, transportation

Bir kimsenin, sürekli olarak oturduğu yerden uzak bir kent ya da ilçede oturmasını zorunlu kılan ceza.

BSTS / Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri 1972sürgün(12. anlamı)

Osm. fışkın

bk. fışkın kol.

BSTS / Tarım Terimleri1949sürgün(13. anlamı)

İng. outgrowth

Bitkilerin değişik uzunluk ve büyüklükteki, genellikle yapraksız, küçük filiz ve dalcıkları, hlk. ishal.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğüsürgün(14. anlamı)

Tarlayı hızlı akan su ile sulama. (Darıveren *Acıpayam -Denizli)

BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü1976


Sponsorlu Bağlantılar

SÜRGÜN ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • YARGILIKLAR ÖRGÜTÜ: yargılıklar örgütüanlamı İng. judicai organisation Yargı yetkisini ulus adına kullanan yargılıkların kuruluşunu, birbiriyle olan ilişkileriyle görev ve yetkilerini, aşamalarını belli eden türe alanı. BSTS / Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri 1972 Devamını Oku

  • YARGI ÇEKTİRİMİNİN ERTELENMESİ: yargı çektiriminin ertelenmesianlamı Osm. hükmün infazının tehiri Yasada gösterilen nedenlere göre, bir ceza yargısının yerine getirilmesinin geçici olarak sonraki bir zamana bırakılması. BSTS / Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri 1972 Devamını Oku

  • KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN YÖNTEM: kamu görevlilerinin yargılanmalarına ilişkin yöntemanlamı Osm. memurin muhakematı kanunu Üzerinde kamu görev ve yükümlülüğü taşıyan bir görevlinin, kamu işi ya da görevini yaptığı sırada işlediği suçtan dolayı, bağlı bulunduğu özel yargılama yöntemi. BSTS / Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri 1972 Devamını Oku

  • AŞAĞILAMA VE SÖVME: aşağılama ve sövmeanlamı İng. defamation and damage Toplu ya da dağınık birkaç kişi ile birleşerek bir kimsenin onur ve sosyal değerini başkaları yanında ya da yalnız olarak kırma. BSTS / Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri 1972 Devamını Oku

  • DAVA YETERLİĞİ: dava yeterliğianlamı İng. capacity of suing and being sued Davacı ya da davalı olarak herhangi bir yargılıkta bir kimsenin, kendisi ya da bir vekil aracılığı ile yargılamaya ilişkin bütün işlemleri yapabilmesi. BSTS / Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri 1972 Devamını Oku

  • KENDİNİN BULUNMASI: kendinin bulunmasıanlamı Osm. bizzat hazır bulunma Sanığın savcılıkta ya da yargılıkta kendisinin bulunması. BSTS / Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri 1972 Devamını Oku

  • YARGI ÖZETİ: yargı özetianlamı Osm. hüküm fıkrası Ceza yargılama yöntemine göre duruşma sonunda sanığın yargılılığına, kurtulmasına, duruşmanın durdurulması ya da düşmesine ilişkin yargının bu temel noktaları belirten bölümü. BSTS / Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri 1972 Devamını Oku

  • YARGITAY DURUŞMASI: yargıtay duruşmasıanlamı İng. hearing, frial Yargılamanın herkese açık olarak, sözlü ve yüz yüze olarak yanların bulunmasıyle sanığın suçlu olup olmadığının saptanması işine ilişkin yargılama aşaması, son duruşma. BSTS / Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri 1972 Devamını Oku

  • DAVA AKTARIMI: dava aktarımı(1. anlamı) İng. transfer of a case for hearing to another court Ceza yargılama yöntemi yasasında gösterilen kural ve koşullara göre, bir ceza davasının, yüksek görevli yargılıkça, benzer aşamada bulunan başka bir yargılığa gönderilmesi. BSTS / Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri 1972 Dâva aktarımı(2. anlamı) Osm. Nakli dava BSTS / Türe Terimleri Devamını Oku

  • KİMLİĞİN BELİRLENMESİ: kimliğin belirlenmesianlamı İng. identification Bir kimseyi, öteki kişilerden ayıran kimliğinin belli başlılarının ortaya konması. BSTS / Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri 1972 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar