SUBSTANSİYA PERFORATA ROSTRALİS Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


substansiya perforata rostralisanlamı

Dgr. anat. substantia perforata rostralis

anat. Trigonum olfactorium’un arka sınırında, ince damar delikleri olan bölge.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

SUBSTANSİYA PERFORATA ROSTRALİS ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • ARTERYA DORSALİS NAZİ ROSTRALİS: arterya dorsalis nazi rostralisanlamı İng. arteria dorsalis nasi rostralis anat. Köpekte, a. infraorbitalis‘ten ilk çıkan atardamar. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ARTERYA KOMMUNİKANS ROSTRALİS: arterya kommunikans rostralisanlamı İng. arteria communicans rostralis anat. Chiasma opticum’un hemen önünde a. cerebri rostralis dextra ve sinistra’yı birbirine bağlayan atardamar. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ARTERYA AURİKULARİS ROSTRALİS: arterya aurikularis rostralisanlamı İng. arteria auricularis rostralis anat. A. temporalis superficialis‘ten çıkan ve dış işitme yolunun rostralinde kulak kaidesine ulaşarak bu bölgeyi vaskularize eden atardamar. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KIL KABUĞU: kıl kabuğuanlamı Dgr. anat. substantia corticalis anat. Kıl özünün etrafını kuşatan ve boynuzlaşmış iğ biçimindeki hücrelerden oluşan kısım, substansiya kortikalis. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • SULKUS ENDORİNALİS: sulkus endorinalisanlamı İng. sulcus endorhinalis anat. Gyrus olfactorius lateralis ile trigonum olfactorium arasında bulunan oluk. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KILCAL DAMAR: kılcal damar(1. anlamı) a. anat. Dokulardaki atardamarların son dallarını, toplardamarların ilk dallarına birleştiren ince damar. Güncel Türkçe Sözlük kılcal damar(2. anlamı) İng. capillary vessel 1. Dokularda toplardamar ve atardamar arasındaki bağlantıyı sağlayan ve duvarlarından doku sıvısına madde geçebilen, endotelyum hücreleriyle kaplı, 7-9? çapında, 0.25-10m? boyunda kan damarları. Somatik, pencereli, diyaframlı, sinüzoidal tipleri görülür. 2. Vücuttaki kan, lenf, safra damarları Devamını Oku

  • ŞAH DAMARI: şah damarı(1. anlamı) a. anat. 1. Boynun iki yanında, kanı başa taşıyan aort damarlarından her biri, gazel damarı. 2. mec. En önemli nokta: “Anadolu insanının ruhu halk türkülerinde ve asker mektuplarında insanlığın şah damarı gibi atar.” –M. Kaplan. Güncel Türkçe Sözlük şah damarı(2. anlamı) İng. carotide Ana atardamardan ayrılarak başa kan taşıyan boyundaki büyük atardamarlar. Karotit. BSTS / Biyoloji Terimleri Devamını Oku

  • SULKUS DORSALİS PENİS: Sulkus dorsalis penisanlamı Dgr. anat. sulcus dorsalis penis anat. Corpus cavernosum penis’in üst yüzünün ortasında, içinde damar ve sinirlerin seyrettiği sığ oluk. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • MUSKULUS PERONEUS BREVİS: muskulus peroneus brevisanlamı Dgr. anat. musculus peroneus brevis anat. Baldır kemiğinin altından başlayıp arka ayak tarak kemiği V’de sonlanan ve yalnızca etçillere özgü olan kas. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • SAKKUS SEKUS KAUDODORSALİS: sakkus sekus kaudodorsalisanlamı Dgr. anat. saccus cecus caudodorsalis anat. İşkembenin arka üst kör kesesi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar