SÖZCÜK İKİLİLERİ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


sözcük ikililerianlamı

İng. word pairs

Değerleme ölçeklerinde bir tutum sürekliliğinin iki ucunu göstermek üzere kullanılan, “iyi-kötü” gibi karşıt anlamlı ya da karşıt uçlu sözcükler.

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü1981


Sponsorlu Bağlantılar

SÖZCÜK İKİLİLERİ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • SÖZCÜK İKİLİLERİ: sözcük ikililerianlamı İng. word pairs Değerleme ölçeklerinde bir tutum sürekliliğinin iki ucunu göstermek üzere kullanılan, “iyi-kötü” gibi karşıt anlamlı ya da karşıt uçlu sözcükler. BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • KESİK SÖZCÜK: kesik sözcükanlamı İng. clipped word, stump word, clipper (Derleme., kırpık kelime, kırpma kelime) Bir kısmı, kesilerek kullanılan sözcük: Foto (fotoğraf, fotoğrafçı) , oto (otomobil ve benzeri) , mototren (motorlu tren) , daktilo (daktilo makinesi ve daktilograf) vb. BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • KESİK SÖZCÜK: kesik sözcükanlamı İng. clipped word, stump word, clipper (Derleme., kırpık kelime, kırpma kelime) Bir kısmı, kesilerek kullanılan sözcük: Foto (fotoğraf, fotoğrafçı) , oto (otomobil ve benzeri) , mototren (motorlu tren) , daktilo (daktilo makinesi ve daktilograf) vb. BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • EŞANLAMLI SÖZCÜKLER: eşanlamlı sözcükleranlamı İng. synonym (Derleme.. anlamdaş, eşit anlamlı) Anlamları aynı veya yakın olan sözcükler: Ak ve beyaz, kara ve siyah, yıl ve sene, çehre ve surat vb. BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • KARŞITUTUM: karşıtutumanlamı İng. unfavorable attitude Ölçeklenmiş bir tutum sürekliliğinin olumsuz konumlarını oluşturan ve bireylerin onaylamaları durumunda “karşı” olarak nitelendikleri tutum. BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • TUTUM SÜREKLİLİĞİ: tutum sürekliliğianlamı İng. attitude continuum Bir tutumun ölçüm boyutu olarak iki uç arasında yer alan sınırsız sayıda konum ya da dizillerden oluşmuş bütünlüğü. BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • TÜREMİŞ SÖZCÜK: türemiş sözcükanlamı İng. derived word, derivative Yapım ekiyle kurulmuş sözcük: Süzgeç (süz-geç) , vergi (ver-gi) , dalgın (dal-gın) , (ben-cil) , kışın (kış-ın) vb. BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • İKİLİ KÖK: ikili kök(1. anlamı) a. db. Hem ad hem de fiil kökü gibi kullanılan kök: Göç, göçmek; acı, acımak. Güncel Türkçe Sözlük ikili kök(2. anlamı) Fr. digraphe Tek bir ses göstermek üzere yanyana getirilen iki harften ibaret harf öbeği: Pr. eh gibi. BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü1949 ikili kök(3. anlamı) Osm. sünai Sami dillerde iki abanıktan ibaret olan kök. BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü1949 ikili kök(4. Devamını Oku

  • İKİLİ KÖK: ikili kök(1. anlamı) a. db. Hem ad hem de fiil kökü gibi kullanılan kök: Göç, göçmek; acı, acımak. Güncel Türkçe Sözlük ikili kök(2. anlamı) Fr. digraphe Tek bir ses göstermek üzere yanyana getirilen iki harften ibaret harf öbeği: Pr. eh gibi. BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü1949 ikili kök(3. anlamı) Osm. sünai Sami dillerde iki abanıktan ibaret olan kök. BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü1949 ikili kök(4. Devamını Oku

  • ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN EN KÖTÜ BİÇİMLERİ SÖZLEŞMESİ: Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleri Sözleşmesianlamı İng. Worst Forms of Child Labour Convention Kölelik ve benzeri koşullarda çalıştırılma, silahlı çatışmalarda kullanılmak üzere zorla askere alınma, fuhuş ve pornografi amaçlarıyla ve yasa dışı işlerde kullanılma, sağlığa, güvenliğe ve ahlaki değerlere zarar veren işlerde çalıştırılma gibi çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin acilen ve etkili biçimde ortadan kaldırılmasını sağlayacak önlemlerin Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar