SÖYLEV BAŞLANGICI Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


söylev başlangıcıanlamı

Osm. mukaddime-i nutuk

Söyleve başlarken uygun bir girişten sonra, konu ve konuyu gerektiren etmenler üzerine söylenen birkaç söz. (Kavrayıcı ve, dikkatleri toplayacak nitelikte olması gerekir.) bk. söylev.

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü1974


Sponsorlu Bağlantılar

SÖYLEV BAŞLANGICI ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • SÖYLEV BAŞLANGICI: söylev başlangıcıanlamı Osm. mukaddime-i nutuk Söyleve başlarken uygun bir girişten sonra, konu ve konuyu gerektiren etmenler üzerine söylenen birkaç söz. (Kavrayıcı ve, dikkatleri toplayacak nitelikte olması gerekir.) bk. söylev. BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • SÖYLEV: söylev(1. anlamı) a. Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen, uzunca, coşkulu ve güzel söz, nutuk, hitabe: “Bir aralık elinde tahta çantalı birisi, kahvenin önündeki halka karşı bir söylev çekmeye başladı.” –F. Otyam. Güncel Türkçe Sözlük söylev(2. anlamı) Osm. Nutuk Dinleyicileri bir dâvaya inandırmak veya onlara bir telkin yapmak amaciyle söylenen söz. BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü1948 söylev(3. Devamını Oku

  • AĞIT SÖYLEVİ: ağıt söylevianlamı Fr. oraison funèbre Ünlü bir ölüyü anmak ve övmek için düzenlenen törende okunan söylev, bk. söylev. BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • SAVUNMA SÖYLEVİ: savunma söylevi(1. anlamı) Osm. Müdafaa Bir avukatın mahkemede, bir davâyı savunmak için verdiği söylev. bk. Tüze sözenliği. BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü1948 savunma söylevi(2. anlamı) Osm. müdafaa Yargıç önünde yapılan savunma, bk. söylev. BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • SAVUNMA SÖYLEVİ: savunma söylevi(1. anlamı) Osm. Müdafaa Bir avukatın mahkemede, bir davâyı savunmak için verdiği söylev. bk. Tüze sözenliği. BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü1948 savunma söylevi(2. anlamı) Osm. müdafaa Yargıç önünde yapılan savunma, bk. söylev. BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • YETKİ BAŞLANGICI: yetki başlangıcıanlamı İng. start of authority BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu Devamını Oku

  • ÖVGÜ SÖYLEVİ: övgü söylevianlamı Fr. Panégyrique Birini övmek üzere verilen söylev. BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü1948 Devamını Oku

  • BAŞLANGIÇ: başlangıç, -cı(1. anlamı) a. 1. Bir iş, bir dönem, bir hayat vb.nin ilk bölümü: “Hayatın başlangıcı gibi sonu da bir ninni, masal ve uyku ihtiyacını duyuyor.” –A. Ş. Hisar. 2. ed. Ön söz, giriş, mukaddime. Güncel Türkçe Sözlük başlangıç(2. anlamı) Fr. İncipiens BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu başlangıç(3. anlamı) İng. initial BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu başlangıç(4. anlamı) bk. köken BSTS / Bilgisayar Terimleri Devamını Oku

  • MUKADDİME: mukaddime(1. anlamı) Ar. mu®addime a. esk. 1. Ön söz: “Babam, ‘eti senin, kemiği benim!’ mukaddimesiyle beni hocaya emanet ettiğini söyledi.” –Y. K. Karaosmanoğlu. 2. Bir olayın başlangıcı. Güncel Türkçe Sözlük mukaddime(2. anlamı) bk. başlangıç. BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • AYTA: ayta(1. anlamı) Osm. Hitabe Resmî bir yerde, büyük kimseler karşısında söylenen ve oldukça kısa olması gereken söylev (AYTA VURGUSU, Accent oratoire). BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü1948 ayta(2. anlamı) İng. declamation Tumturaklı konuşma. BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü1966 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar