SÖYLEŞTİRME Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


söyleştirme(1. anlamı)

Fr. Dialogisme

Yazarın, ortaya atmak istediği fikirleri yazısında konuşturduğu kimselerin ağziyle söylemesi.

BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü1948söyleştirme(2. anlamı)

Fr. dialogisme

Düşünce ve duyguları, kişileri konuşturarak belirtme sanatı.

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü1974


Sponsorlu Bağlantılar

SÖYLEŞTİRME ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • SÖYLEŞİ: söyleşi(1. anlamı) a. 1. Arkadaşça, dostça karşılıklı konuşma, hasbihâl, sohbet: “Rakısından mı, mezesinden mi yoksa söyleşilerin bal kıvamı kazanıp tatlı tatlı ağdalaşmasından mı, nedense.” –A. İlhan. 2. Belli bir konuda alanla ilgili kişilerin katıldığı bilgilendirme toplantısı. 3. ed. Bir bilim veya sanat konusunu, konuşmayı andıran biçimde inceleyerek anlatan edebiyat türü, sohbet. Güncel Türkçe Sözlük söyleşi(2. anlamı) İng. chat BSTS Devamını Oku

  • SÖYLEŞİ: söyleşi(1. anlamı) a. 1. Arkadaşça, dostça karşılıklı konuşma, hasbihâl, sohbet: “Rakısından mı, mezesinden mi yoksa söyleşilerin bal kıvamı kazanıp tatlı tatlı ağdalaşmasından mı, nedense.” –A. İlhan. 2. Belli bir konuda alanla ilgili kişilerin katıldığı bilgilendirme toplantısı. 3. ed. Bir bilim veya sanat konusunu, konuşmayı andıran biçimde inceleyerek anlatan edebiyat türü, sohbet. Güncel Türkçe Sözlük söyleşi(2. anlamı) İng. chat BSTS Devamını Oku

  • SÖYLEŞME: söyleşme(1. anlamı) a. Söyleşmek işi. Güncel Türkçe Sözlük söyleşme(2. anlamı) Osm. muhavere Karagöz ile Hacivat’ın oyuna başlama konuşmaları; bu kesimde iki tipin nitelikleri, gerek ses, gerekse tavır ve toplumsal konumları açısından sergilenir. Söyleşmelerin kimi ise ilintisiz tek başına söyleşmelerdir. Söyleşenlerin birbiriyle tanıdık çıkmaları, birbirinin sözlerini ters anlamaları ve ağız dalaşına girmeleri bu kesimdedir. BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü1983 söyleşme(3. anlamı) Osm. Devamını Oku

  • MEKTUP TÜRÜ: mektup türüanlamı Fr. Genre epistolaire Bir yazarın her hangi bir konu üzerindeki düşünce ve duygularını anlatmak üzere konuşma ifadesiyle yazdığı sade, ince ve zarif mektuplar tarzındaki edebiyat türü. BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü1948 Devamını Oku

  • İZLENİMCİ ELEŞTİRME: izlenimci eleştirmeanlamı Fr. Critique impressioniste Kuralcı eleştirmeye karşıt olarak sırf edinilen duygulara göre yapılan eleştirme. BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü1948 Devamını Oku

  • NESNELLEŞTİRME: nesnelleştirme(1. anlamı) a. Nesnelleştirmek işi. Güncel Türkçe Sözlük nesnelleştirme(2. anlamı) İng. objectification Bir olayı ya da kavramı, değişik kimselerin üzerinde görüş birliğine vararak anlaşabilecekleri biçimde duyulara açık duruma getirme işlemi. BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974 nesnelleştirme(3. anlamı) İng. objectivation 1. Öznel olanın, ya da bir düşüncenin (idenin) gerçekleşmesi. 2. Öznel olanın saptanması. BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü1975 Devamını Oku

  • KİŞİLEŞTİRME: kişileştirme(1. anlamı) a. 1. Kişileştirmek işi. 2. ed. Cansız varlıkları veya hayvanları insanmış gibi gösterme, canlandırma, teşhis: “Bu dönemin oyunlarında en önemli kişileştirme yöntemi, kişileri olumlu ve olumsuz karşıtlığı içinde çizmektir.” –M. And. Güncel Türkçe Sözlük kişileştirme(2. anlamı) İng. characterization Oyunun özüne uygun olarak aksiyonun gelişimini sağlayan kişilerin yapımı. Oyun kişisinin yapımı, yönelişleri, davranışları, görünüşleri, hareketleri, çevre vb. yollardan Devamını Oku

  • ADEMCİLİK: ademcilik(1. anlamı) Fr. Adamisme Yirminci yüzyılın başında Rusya’da ortaya çıkan bu edebiyat çığırı, simgeciliğe (symbolisme’e) karşı bir tepki olup eşyayı sanki Âdem’in göziyle görüyormuş gibi mistikçilikten uzak bir kavrayışla kavrıyarak gerçek anlamında kullanılmış kelimelerle anlatmak yoludur. Bu çığıra DORUKÇULUK (Acméisme) de denir. BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü1948 Âdemcilik, -ği(2. anlamı) öz. a. ed. XX. yüzyılın başında Devamını Oku

  • BÜTÜNCÜLÜK: bütüncülükanlamı Fr. Intégralisme Yirminci yüzyıl başlarında çıkan öncü sanat hareketlerinden biri olup, konu olarak aldığı fikir veya duyguyu eksiksiz bir halde ortaya koymak yolunu tutar. BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü1948 Devamını Oku

  • PEKİŞTİRME ÜNLÜSÜ: pekiştirme ünlüsü(1. anlamı) a. db. Pekiştirmeli kelimelerde kavramı güçlendirmek için türeyen ünlü: Yap-a-yalnız, çep-e-çevre, güp-e-gündüz gibi. Güncel Türkçe Sözlük pekiştirme ünlüsü(2. anlamı) Pekiştirmeli sözcüklerde kavramı kuvvetlendirmek için türeyen ünlü: Sap-a-sağlam, yap-a-yalnız, çep-e-cevre, güp-e-gündüz örneklerinde olduğu gibi. BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü1972 pekiştirme ünlüsü(3. anlamı) Ad, sıfat ve zarf türünden pekiştirilmiş kelimelerde anlamı daha da güçlendirmek için pekiştirme ögesi ile asıl kelime Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar