SOMATOTROPİN SALGILATICI HORMON Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


somatotropin salgılatıcı hormonanlamı

İng. somatotropin releasing hormone

Büyüme hormonu salgılatıcı hormon.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

SOMATOTROPİN SALGILATICI HORMON ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • SOMATOTROPİN SALGILATICI HORMON: somatotropin salgılatıcı hormonanlamı İng. somatotropin releasing hormone Büyüme hormonu salgılatıcı hormon. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KORTİKOTROPİN SALGILATICI HORMON: kortikotropin salgılatıcı hormonanlamı İng. corticotropin releasing hormone, CRH) Hipotalamustan salgılanan hipofiz ön lobundan ACTH salınımını uyararak böbrek üstü bezlerinden glukokortikoit ve mineralokortikoit salınımını artıran 41 amino asitten oluşmuş peptit yapılı bir hormon, kortikotropin salgılatıcı hormon, adrenokortikotropik hormon salgılatıcı hormon, CRH, ACTH-RH. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • PROLAKTİN SALGILATICI HORMON: prolaktin salgılatıcı hormonanlamı İng. prolactine releasing hormone Hipotalamustan salınarak ön hipofizden prolaktin salınımını uyaran polipeptit yapısında bir hormon, PRH. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • LÜTEİN HORMONU SALGILATAN HORMON: lütein hormonu salgılatan hormon, LHRHanlamı İng. luteinizing hormone releasing hormone, LH Hipotalamus tarafından salgılanan ve hipofizin ön lodundan lütein hormonu salgılanmasını uyaran bir hormon. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • LÜTEİN HORMONU ÇIKARMA HORMONU: lütein hormonu çıkarma hormonu, LHRHanlamı İng. luteinizing hormone releasing hormone Hipotalamus tarafından salgılanan ve hipofizin ön lobundan lütein hormonu çıkarılmasını uyaran hormon. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 Devamını Oku

  • PROLAKTİN SALINIMINI KISITLAYICI HORMON: prolaktin salınımını kısıtlayıcı hormonanlamı İng. prolactine inhibiting hormone Hipotalamustan salınan, ön hipofizden prolaktin salınımını kıstlayan dopamin yapısında bir hormon, PIH, PRIH, prolaktin inhibe edici hormon, prolaktin inhibiting hormon, prolaktin release inhibiting hormon. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • LÜTEİNLEŞTİRİCİ HORMON: lüteinleştirici hormonanlamı İng. luteinizing hormone, LH Ön hipofizde salınan, dişilerde foliküllerin olgunlaşmasını ve ovulasyonu ve sonrasında sarı cismin biçimlenmesini sağlayan, östrojenle progesteron salınımını uyaran, erkeklerde testisin intertisiyel hücrelerini uyararak testosteron oluşumunu ve salınımını sağlayan, glikoprotein yapısında gonadotropin hormonlardan biri, interstisyel hücre stimülan hormon, ICSH, lutropin, LH, lüteinizing hormon, lüteinizan hormon. Hipotalamustan salınan gonadotropin salgılatıcı hormon tarafından salınımı Devamını Oku

  • LÜTEİNİZAN HORMON: lüteinizan hormonanlamı İng. luteinizing hormone Lüteinleştirici hormon. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • LÜTEİNİZİNG HORMON: lüteinizing hormonanlamı İng. luteinizing hormone, LH Lüteinleştirici hormon. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • GONADOTROP HORMON: gonadotrop hormonanlamı İng. gonadotrop hormone Ön hipofizde oluşan folikül uyarıcı hormon ve lüteinleştirici hormon gibi erkek ve dişide gonatları uyaran hormon grubu, gonadotropin. Plasentadan salınan insan koryonik gonadotropini ve gebe kısrak serumu gonadotropini bu grupta yer alır. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar