SÖĞÜRCE Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


söğürceanlamı

At gibi hayvanların tırnaklarının oyuğu.

Tarama Sözlüğü1971


Sponsorlu Bağlantılar

SÖĞÜRCE ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • BAKANAK: bakanak, -ğı(1. anlamı) a. hlk. Geviş getiren hayvanların ayaklarının arkasındaki körelmiş tırnak, kemik çıkıntısı. Güncel Türkçe Sözlük bakanak(2. anlamı) 1. Geviş getiren hayvanların körelmiş tırnakları. 2. Geviş getiren hayvanların tırnaklarının arası. 3. Geviş getiren hayvanların tırnakları. 4. Atın ve geviş getiren hayvanların bileği. 5. Hayvanların arka bacağı ile karnının birleştiği yerdeki tersine dönen tüyler: Hayvanın bakanağı küçüğürek, pek Devamını Oku

  • ÜRCE: ürceanlamı Beyhude, boş; mütehevvirane. Tarama Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • AMATÖRCE: amatörceanlamı sf. 1. Amatör gibi. 2. zf. (amatö’rce) Amatörün yapabileceği bir biçimde. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • BÖGÜRCE: bögürceanlamı Börülce. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • ÇEKÜRCE: çekürceanlamı Çekirge Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • BÖRCE: börceanlamı Fasulye Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • BÖRCE: börceanlamı Fasulye Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • ÇÖKÜRCE: çökürceanlamı Çiğdem otu Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • TÜNGÜRCE: tüngürceanlamı Fr. Nymphite BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu Devamını Oku

  • ÇECÜRCE: çecürceanlamı Taş ustalarının taş kırdıkları büyük çekiç. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar