SİTRULİNEMİ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


sitrulinemianlamı

İng. citrulinemia

Yeni doğan Holstein-Friesian buzağılarının arginosuksinat sentetaz enziminin yetersizliği sonucu üre metabolizması döngüsünün engellenmesiyle oluşan, ölümcül, nörolojik bir hastalığı. Enzim yetersizliği hiperamonemi ve sitrulinemiye neden olur.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

SİTRULİNEMİ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • GLİKOJEN SENTETAZ: glikojen sentetaz(1. anlamı) İng. glycogen synthetase (Yun. glykys: tatlı; genes: meydana gelme) Büyüyen glikojen zincirine glikoz eklenmesini katalizleyen enzim. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 glikojen sentetaz(2. anlamı) İng. glucogen synthetase Büyüyen glikojen zincirine glikoz eklenmesini katalizleyen enzim. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü glikojen sentetaz(3. anlamı) İng. glycogen synthetase Glikojen çekirdeğine glikozidik bağla glikoz moleküllerini ekleyen enzim. Glikojen metabolizmasının düzenleyici enzimlerinden biri. BSTS / Veteriner Hekimliği Devamını Oku

  • HİPOGANGLİOZİS: hipogangliozisanlamı İng. hypogangliosis)  Myenterik gangliyon hücrelerinin sayıca yetersizliğiyle belirgin yapılış bozukluğu. Genellikle megakolona neden olur. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • PROSTAGLANDİN SENTETAZ ENZİM İNHİBİTÖRLERİ: prostaglandin sentetaz enzim inhibitörlerianlamı İng. prostaglandin synthase inhibitors Prostaglandin sentetaz enzim baskılayıcıları. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ALFA-L-FUKOSİDOZİS: alfa-L-fukosidozisanlamı İng. alpha-L- fucosidosis Alfa-L-fukosidoz enziminin yetersizliği sonucu dokularda fukoz birikimi sonucu sinirsel belirtilerle belirgin, insanlarda ve İngiliz Springer Spanyel köpeklerinde görülen, kalıtsal metabolizma hastalığı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ALFA-L-FUKOSİDOZİS: alfa-L-fukosidozisanlamı İng. alpha-L- fucosidosis Alfa-L-fukosidoz enziminin yetersizliği sonucu dokularda fukoz birikimi sonucu sinirsel belirtilerle belirgin, insanlarda ve İngiliz Springer Spanyel köpeklerinde görülen, kalıtsal metabolizma hastalığı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ENZOOTİK KAS DİSTROFİSİ: enzootik kas distrofisianlamı İng. enzootic muscular dystrophy Kuzu, buzağı, tay ve oğlaklarda E vitamini ve selenyum yetersizliğine ilgili kalp kası veya iskelet kaslarında hiyalin dejenerasyonundan başlayıp Zenker nekrozuna ve kireçlenmeye kadar ilerleyen bozukluklarla belirgin beslenme hastalığı, nütrisyonel miyopati. Kuzularda beyaz kas hastalığı, katı kuzu hastalığı veya bükülmez kuzu hastalığı olarak da bilinir. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KURU DÖNEM BESLEMESİ: kuru dönem beslemesianlamı İng. dry period feeding Memeli hayvanları metabolik hastalıklardan korumak, sağlıklı, yaşama gücü yüksek buzağı elde etmek, doğumdan sonra daha fazla süt verimini sağlamak için, gebeliğin son iki ayında sağımın durdurulmasıyla birlikte yapılan özel besleme programı, süt ineği hazırlık yemlemesi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KURU DÖNEM BESLEMESİ: kuru dönem beslemesianlamı İng. dry period feeding Memeli hayvanları metabolik hastalıklardan korumak, sağlıklı, yaşama gücü yüksek buzağı elde etmek, doğumdan sonra daha fazla süt verimini sağlamak için, gebeliğin son iki ayında sağımın durdurulmasıyla birlikte yapılan özel besleme programı, süt ineği hazırlık yemlemesi. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • İRİKİ VİRÜS ENSEFALİTİS ENFEKSİYONU: İriki virüs ensefalitis enfeksiyonuanlamı İng. Iriki virus encephalitis infection Bunyaviridae familyasının Simbu alt grubuna dâhil bir virüsün, buzağılarda neden olduğu irinsiz beyin-omurilik yangısıyla belirgin bulaşıcı hastalık. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • 21-HİDROKSİLAZ ENZİM YETERSİZLİĞİ: 21-hidroksilaz enzim yetersizliğianlamı İng. 21-hydroxylase enzyme insufficiency Doğuştan ve kalıtsal olarak 21 hidroksilaz enziminin kısmi yetersizliği. Pomeranian ırkı köpeklerde deri örtüsünde bakışımlı kıl dökülmesi, plazmada yüksek yoğunlukta adrenokortikotropik hormonun varlığı ve deri atrofisiyle belirgindir. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar