SİMSARİYE Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


simsariyeanlamı

Ar. sims¥riyye

a. (simsa:riye) tic. esk. Komisyon.

Güncel Türkçe Sözlük


Sponsorlu Bağlantılar

SİMSARİYE ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • AKTARİYE: aktariyeanlamı Ar. ¤aµµ¥riyye a. (akta:riye) esk. Aktarın sattığı şeyler. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • BİLLURİYE: billuriyeanlamı Ar. bill°riyye sf. (billu:riye, l ince okunur) esk. 1. Billurdan yapılmış. 2. Billurla ilgili. 3. a. Genellikle billurdan yapılmış eşya satan dükkân. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • İHBARİYE: ihbariyeanlamı Ar. i¬b¥riyye a. (ihba:riye) esk. 1. Haber verme kâğıdı, bildirim, ihbarname. 2. Haber verme ücreti. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • CARİYE: cariye(1. anlamı) Ar. c¥riye a. (ca:riye) esk. Yabancı ülkelerden kaçırılıp özgürlükten yoksun bırakılan, alınıp satılabilen, her konuda efendisinin isteklerine bağlı bulunan genç kadın, halayık: “Ben, dedi, zevce ile cariye arasındaki farkı hâlâ anlamış değilim.” –P. Safa. Güncel Türkçe Sözlük cariye(2. anlamı) Cariye hizmetçi Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü cariye(3. anlamı) bk. karavaş. BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • ÖRİYE: öriye(1. anlamı) Dişi tay. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü öriye(2. anlamı) Büyük ve değerli kilim. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • BAHRİYE: bahriye(1. anlamı) Ar. ba§riyye a. Bir devletin deniz güçlerinin ve kuruluşlarının bütünü: “Bahriye neferleri sıçrayıp sandallara atladılar.” –Y. K. Beyatlı. Güncel Türkçe Sözlük Bahriye(2. anlamı) Köken: Ar. Cinsiyet: KızDenizle ilgili olan. Kişi Adları Sözlüğü Devamını Oku

  • NARİYE: Nariyeanlamı Köken: Ar. Söyleyiş: (na:riye) Cinsiyet: Kız1. Ateşle ilgili. 2. Cin, peri. Kişi Adları Sözlüğü Devamını Oku

  • ACYO: acyo(1. anlamı) Fr. agio a. (a’cyo) tic. 1. Herhangi bir paranın gerçek değeriyle sürüm değeri arasında veya bir ticaret senedinin üzerinde yazılı miktar ile indirimden sonraki tutarı arasında doğan fark. 2. Bir ticaret senedinin yenilenmesinde alınan komisyon. 3. Bankaların senetli kredi işlemlerinde yaptıkları tahsilat. Güncel Türkçe Sözlük acyo(2. anlamı) İng. agio 1. Değer farklılığı. 2. Bankaların bankacılık işlemleri nedeniyle Devamını Oku

  • HURİYE: huriye(1. anlamı) Meşin sırt çantası, dağarcık. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Huriye(2. anlamı) Köken: Ar. Söyleyiş: (hu:riye) Cinsiyet: Kız1. Cennet kızı. 2. Sevgili. 3. Çok güzel kadın. Kişi Adları Sözlüğü Devamını Oku

  • MAZBATA MUHARRİRİ: mazbata muharririanlamı a. esk. Bir komisyon kararının gerekçesini kaleme alan üye. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar