SEMİYE Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


semiye(1. anlamı)

Sermaye

Türkiye Türkçesi Ağızları SözlüğüSemiye(2. anlamı)

Köken: Ar.

Cinsiyet: KızAynı adı taşıyan, adları aynı olan, adaş.

Kişi Adları Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

SEMİYE ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • ÜLKÜDEŞ: Ülküdeşanlamı Köken: T. Cinsiyet: KızAynı ülküye bağlı olanlardan her biri.Cinsiyet: ErkekAynı ülküye bağlı olanlardan her biri. Kişi Adları Sözlüğü Devamını Oku

  • KÖSEM: kösem(1. anlamı) a. hlk. Kösemen: Kösem koyun. Güncel Türkçe Sözlük kösem(2. anlamı) Fr. Conducteur, trice BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu kösem(3. anlamı) Çobana alışkın ve sürünün önünde giden dört yaşında keçi, ya da koyun. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kösem(4. anlamı) Sürünün önünde giden koç, kösemen Tarama Sözlüğü1969 Kösem(5. anlamı) Köken: T. Cinsiyet: KızKılavuz, yol gösteren, rehber. Kişi Adları Sözlüğü Devamını Oku

  • ASİYE: Asiye(1. anlamı) Köken: Ar. Söyleyiş: (a:siye) Cinsiyet: Kızİsyan eden. Kişi Adları Sözlüğü Âsiye(2. anlamı) Köken: Ar. Cinsiyet: Kızl. Direk, sütun. 2. Acılı, kederli üzüntülü kadın. 3. Hz. Musa’yı Nil’den çıkararak büyütüp yetiştiren Firavun’un eşi. Kişi Adları Sözlüğü Devamını Oku

  • ATİYE: Atiye(1. anlamı) Köken: Ar. Cinsiyet: Kız1. İhsan, lütuf, bağışlama. 2. Armağan. Kişi Adları Sözlüğü Âtiye(2. anlamı) Köken: Ar. Söyleyiş: (a:tiye) Cinsiyet: KızVeren, bağışlayan. Kişi Adları Sözlüğü Devamını Oku

  • AYNİYE: Ayniyeanlamı Köken: Ar. Cinsiyet: KızGözle ilgili olan. Kişi Adları Sözlüğü Devamını Oku

  • SADRİYE: Sadriyeanlamı Köken: Ar. Cinsiyet: Kız1. Göğüsle ilgili, göğse ait. 2. Çocuğun anasıyla olan bağı. Kişi Adları Sözlüğü Devamını Oku

  • FEHMİYE: Fehmiyeanlamı Köken: Ar. Cinsiyet: KızAnlayış, kavrayışla ilgili olan. Kişi Adları Sözlüğü Devamını Oku

  • FERDİYE: Ferdiyeanlamı Köken: Ar. Cinsiyet: Kız1. Tek olan, tek şey. 2. Fertle ilgili, bireysel. Kişi Adları Sözlüğü Devamını Oku

  • YEŞİM: yeşim(1. anlamı) Far. yeşm a. min. Açık yeşil ve pembe renkli, kolay işlenen, değerli bir taş. Güncel Türkçe Sözlük yeşim(2. anlamı) Yeşil başlı yabanördeği Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü yeşim(3. anlamı) İng. jade 1.3MgOCaO2SiO2 yapısında, yoğunluğu 3,0 g/mL, sertliği 6,0 olan, yeşil renkte işlenebilir bir silikat minerali. 2.Formülü NaAlO22SiO2 olan gerçek yeşim mineraline benzeyen proksen grubu içeren bir silikat minerali. BSTS / Kimya Terimleri Devamını Oku

  • SEMİNE: Semineanlamı Köken: Ar. Cinsiyet: Kızbk. Semin Kişi Adları Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar