SEMAVER Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


semaveranlamı

Rus.

a. (sema:ver) Özellikle çay demlemekte kullanılan, içinde kömür yakacak ocağı bulunan, elektrikle de çalışabilen, bakır, pirinç vb. metallerden yapılmış musluklu kap: “Semaverde demlenmiş çayın zevki başkadır.” –R. H. Karay.

Güncel Türkçe Sözlük


Sponsorlu Bağlantılar

SEMAVER ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • IRZ DÜŞMANI: ırz düşmanıanlamı a. Cinsel zevki için her türlü yasa ve töreyi çiğnemekten çekinmeyen kimse: “Kendimi, halkın ırz düşmanı dediği erkeklere çok üstün buluyorum, beğeniyorum.” –R. H. Karay. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • POLİELEKTROLİT: polielektrolit(1. anlamı) İng. polyelectrolyte Pekçok iyonlaşabilen grubu bulunan asidik (örnek, polistrensülfürik asit), bazik (örnek, polietenilpirinyum bromür) veya amfoterik (bk. proteinler) yapıda olabilen çözünebilir özellikte makromolekül. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 polielektrolit(2. anlamı) İng. polyelectrolyte Suda elektrikle yüklü iyonlar oluşturan yüksek molekül ağırlıklı maddeler. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KIZIL PİRİNÇ: kızıl pirinçanlamı İng. red brass Bileşiminde en çok % 5 çinko bulunan, kızıl renkli pirinç. BSTS / Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • ÜRETAN: üretananlamı İng. urethane Kimyasal olarak karbamik asidin etil esteri olan ve özellikle tavşan, kobay, sıçan ve kuşlarda kullanılan ve çoğunlukla karaciğer hasarına yol açabilen genel anestezik bir madde. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • EMBRİYOLU PİRİNÇ KEPEĞİ: embriyolu pirinç kepeğianlamı İng. rice bran with embryo Embriyolu pirinç tanesinin perikarp ve embriyosuyla pirinç kabuğu parçacıkları ve pirinç kırıntıları içeren, ham selüloz muhtevası en çok % 13 olan bir ürün. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • ALÜMİNYUM PİRİNCİ: alüminyum pirincianlamı İng. aluminium brass İçinde % 2’ye dek alüminyum bulunan pirinç. BSTS / Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • ÜZERLİK: üzerlik, -ği(1. anlamı) a. 1. bit. b. Sedef otugillerden, yaprakları almaşık, çiçekleri beyaz renkte, susama benzeyen tohumları acı olan, halk hekimliğinde tedavi amaçlı, tütsü olarak kullanılan bir bitki (Peganum harmala): “Miniminiyken o da benim gibi üzerlikle tütsülenmiştir.” –R. H. Karay. 2. Bu bitkinin tohumlarından yapılan nazarlık veya süs olarak kullanılan eşya. Güncel Türkçe Sözlük üzerlik(2. anlamı) 1. Tütsüsü Devamını Oku

  • UÇUCU YAĞ ASİTLERİ: uçucu yağ asitlerianlamı İng. volatile fatty acids Normal basınçta düşük kaynama-buharlaşma sıcaklığına sahip olan, özellikle işkembe içeriğinde veya silajda bulunan, enerji metabolizmasında kullanılan propiyonik, bütirik ve sirke asidi gibi organik asitler. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KİŞNİŞ: kişniş(1. anlamı) Far. kişn³c a. bit. b. 1. Maydanozgillerden, yaprakları maydanozu andıran, 20-60 santimetre yüksekliğinde, tüysüz, bir yıllık ve otsu bir bitki (Coriandrum sativum). 2. Bu bitkinin baharat olarak kullanılan kurutulmuş meyvesi veya tohumu. Güncel Türkçe Sözlük kişniş(2. anlamı) 1. Yaban papatyası. 2. Çiçekleri papatyaya benzeyen fena kokulu bir ot. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kişniş(3. anlamı) Yaban maydanozu. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kişniş(4. Devamını Oku

  • YAKACAK: yakacak, -ğı(1. anlamı) a. Odun, kömür gibi ısı sağlamak amacıyla yakılan madde, mahrukat. Güncel Türkçe Sözlük yakacak(2. anlamı) Şarbon hastalığı, karaçıban. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü yakacak(3. anlamı) Osm. mahrukat yakıt (kimya) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar