SAYITLAMA DİZGESİ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


sayıtlama dizgesianlamı

İng. numeration system

Sayıları yazma ve adlandırma dizgesi.

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü1983


Sponsorlu Bağlantılar

SAYITLAMA DİZGESİ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • İKİLİ SAYITLAMA DİZGESİ: ikili sayıtlama dizgesianlamı İng. binary system of numeration Taban olarak 2 sayısını kullanan sayıtlama dizgesi. BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • ONİKİLİ SAYITLAMA DİZGESİ: onikili sayıtlama dizgesianlamı İng. duodecimal system of numeration Taban olarak 12 sayısını kullanan sayıtlama dizgesi. BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • BASAMAKLI SAYITLAMA: basamaklı sayıtlamaanlamı İng. positional principle, positional system, place -value system Sayıların gösteriminde sayıtların bulundukları ve adına basamak denilen yere göre, sayıtlama tabanının bir gücünü belirledikleri sayıtlama türü. Örnek. Onlu sayıtlama basamaklı bir sayıtlama türüdür, Roma sayıtlaması basamaklı değildir. BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • İKİLİ SAYI DİZGESİ: ikili sayı dizgesianlamı İng. binary number system, binary system, dyadic number system Sayılan 2 tabanına göre gösteren sayı dizgesi, Anlamdaş. ikici. BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • ÜÇLÜ SAYI DİZGESİ: üçlü sayı dizgesianlamı İng. ternary number system Gerçek sayıların gösterimi için 3 tabanını kullanan sayı dizgesi. BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • YİRMİLİK SAYI DİZGESİ: yirmilik sayı dizgesianlamı İng. vigesimal munber system Gerçek sayıların gösteriminde taban olarak 20 yi kullanan sayı dizgesi. BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • BİLİŞİM DİZGESİ: bilişim dizgesianlamı İng. information system Belli bir konuya ya da örgüte ilişkin verilerin bir düzen içinde bilgisayar ortamında saklandığı ve kullanıcı olarak tanımlanan kişilerin bilgi gereksemelerini karşılamak üzere dönem dönem ya da başvuruldukça raporlar üreten ya da gereksenen veriye benimsenebilecek kısa bir süre içinde erişim olanağı sağlayan, belli bir donanım üzerinde işletimsel durumda yazılım ve veriler topluluğu. Devamını Oku

  • SAYIŞMANLIK DİZGESİ: sayışmanlık dizgesianlamı İng. accounting system Sayışımın bölümlenmesindeki yazılıklarda işlemlerde uygulanan yöntem. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • ÖBEKSİLERİN TERS DİZGESİ: öbeksilerin ters dizgesianlamı İng. inverse system of magmas Her bir (…)birer öbeksi ve her bir (…) birer benzeryapı dönüşümü olacak biçimde (…)ters dizgesi. BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü1983 Devamını Oku

  • ALTIGEN DİZGESİ: altıgen dizgesianlamı İng. hexagonal system Dört eksenli kristal dizgesi. Bunlardan üçü eşit, dördüncü eksen bunlara diktir, (a,1 a,2 a3, c) BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü1971 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar