SAYIŞIM ÜSTÜ ÇEKME Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


sayışım üstü çekmeanlamı

İng. bank overdraft

Banka sayışımını aşma, bankaya verilenden fazlasını çekme.

BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972


Sponsorlu Bağlantılar

SAYIŞIM ÜSTÜ ÇEKME ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • GEÇİCİ SAYIŞIM: geçici sayışımanlamı İng. provisional account Kısa süreler içinde açtırılıp kapatılan geçici sayışım. (Kişinin bankaya borç belgiti kırdırması, borsa işlemi yaptırması ve benzeri uygulamalarda olduğu gibi). BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • KESİN SAYIŞIM: kesin sayışımanlamı İng. account agreed upon Üç, altı, ayda ya da yılda bir alış veriş ettiği kişilere ilişkin sayışımların bankalarca çıkartılarak kendilerine verilmesi (Bu sayışım karşı tarafça incelenir ve sonuçlarda beraberlik sağlanarak imzalanır ve bir tıpkısı düzenleyen bankaya geri verilir). BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • SÜRÜMDEN ÇEKME: sürümden çekmeanlamı İng. put of circulation Parayı sataktan geri alma. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • ÇEKME ÜCRETİ: çekme ücretianlamı İng. wage of charges Gemileri, yedeğe alarak çekme karşılığı yapılan ödeme. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • ÖLÜ SAYIŞIM: ölü sayışımanlamı İng. dead account İşleyebilirliğini yitirmiş sayışım. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • BANKA SAYIŞIMI: banka sayışımıanlamı İng. bank account Gerçek ve tüzel kişilere ilişkin işletmelerce çeşitli bankalara yapılan borçlu ve alacaklı ödemelerin gidişini izlemek amacıyla açılan sayışım. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • SAYIŞMANLIK: sayışmanlık(1. anlamı) İng. instalment, part-payment Paranın bir bölüğünü, sonradan sayışılmak üzere bir borçtan ya da kâr payından alacaklısına ödeme. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 sayışmanlık(2. anlamı) İng. bookkeeping Kuruluşa ilişkin ve işlemlerin tümünü kapsamak üzere tutulması gereken yazılıklarda uygulanılması gereken kural ve yöntemlerin tümünü içine alan bilgi dalı. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • KAPANMIŞ SAYIŞIM: kapanmış sayışımanlamı İng. balanced account Borçlu ve alacaklı bölümleri eşitleşmiş, dengeye gelmiş kalıntısız sayışım. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • KARŞILIKLI SAYIŞIM: karşılıklı sayışımanlamı İng. contra account Birbirini ortadan kaldırıcı niteliklerdeki ters değerli sayışımlar. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • AÇIK SAYIŞIM: açık sayışımanlamı İng. open account 1. Gerçek ya da tüzel kişi adına açılmış, sonucu alınmayıp, işler durumda olan sayışım; 2. Alım satım işi yapan iki kişi arasında yapılan inancasız borç sözleşmesi; saycalı satış. BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar