SAVUNMA DÜZENLEŞİMİ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


savunma düzenleşimianlamı

İng. defense mechanism

Organizmanın, yeni bir durum karşısında bedensel güvenliğini, ruh ve zihin erincini korumak için seçtiği davranış biçimi.

BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974


Sponsorlu Bağlantılar

SAVUNMA DÜZENLEŞİMİ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • YÖNETİM DÜZENLEŞİMİ: yönetim düzenleşimianlamı İng. adminisrative machinery 1. Eğitim hizmetinin görülmesine ve istenilen sonuçların elde edilmesine yarayan kuruluşlar, araçlar. 2. Bir eğitim kurumunun ya da dizgesinin denetimi ve yönetiminde baş vurulan değişmez, çok kez kendiliğinden işleyen kural ve uygulamaların tümü. BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • YÖNETİM DÜZENLEŞİMİ: yönetim düzenleşimianlamı İng. adminisrative machinery 1. Eğitim hizmetinin görülmesine ve istenilen sonuçların elde edilmesine yarayan kuruluşlar, araçlar. 2. Bir eğitim kurumunun ya da dizgesinin denetimi ve yönetiminde baş vurulan değişmez, çok kez kendiliğinden işleyen kural ve uygulamaların tümü. BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • UYUM DÜZENLEŞİMİ: uyum düzenleşimianlamı İng. adjustment mechanism Bireyin çevresine uyma yolunda yaptığı birbiriyle ilişkili eylemlerin tümü. BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • DÜZENLEŞİM: düzenleşim(1. anlamı) a. fel. 1. Aynı sıradaki nesne veya kavramların birbirinin yanında oluşu. 2. Bir sınıflamada aynı sırada bulunan iki veya daha çok kavramın bağıntısı. Güncel Türkçe Sözlük düzenleşim(2. anlamı) İng. coordination 1. Aynı sıradaki nesne ya da kavramların birbiri yanında oluşu, eşdüzende oluşu. 2. Bir sınıflamada aynı sırada bulunan iki ya da daha çok kavramın (bir cinsin iki Devamını Oku

  • DÜZENLEŞİK: düzenleşik(1. anlamı) sf. 1. Düzenleri birbirine uygun. 2. fel. Bir sınıflamada aynı düzen ve aynı sırada bulunan. Güncel Türkçe Sözlük düzenleşik(2. anlamı) İng. coordinates Bir sınıflamada aynı düzen ve aynı sırada bulunan; bir kavramın aynı biçimde aynı sırada altına konan (kavramlar). (Ör. Alman ve Fransız kavramları, aynı biçimde Avrupalı kavramının altına konmakla düzenleşiktirler.) BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü1975 Devamını Oku

  • DÜZENLEŞİM SAYISI: düzenleşim sayısıanlamı İng. coordination number Bir karmaşık kimyasal bileşikte, özek seçilen bir atomu çevreleyen başka atom ya da kümelerin sayısı. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • DÜZENLEŞİM SAYISI: düzenleşim sayısıanlamı İng. coordination number Bir karmaşık kimyasal bileşikte, özek seçilen bir atomu çevreleyen başka atom ya da kümelerin sayısı. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • DÜZENLEŞİM KİMYASI: düzenleşim kimyasıanlamı İng. coordination chemistry Belirli bir özek atoma yakın bağlanmış atomlardan oluşan, üç boyutlu karmaşık moleküllerin oluşum ve etkileşim yasalarını araştıran bilim dalı. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü1981 Devamını Oku

  • ADAM ADAMA SAVUNMA: adam adama savunma(1. anlamı) a. sp. Futbol, basketbol, hentbol vb. oyunlarda karşı takımdan tutmakla görevli olduğu oyuncuyu kollamaya, rahat hareket etmesini ve sayı yapmasını engellemeye dayalı savunma biçimi. Güncel Türkçe Sözlük adam adama savunma(2. anlamı) Her oyuncunun karşı takımdan belli bir oyuncuyu tutarak, sayı yapabilme gücünü engellemesi amacını güden bir savunma yöntemi. BSTS / Ayaktopu Terimleri Sözlüğü adam adama savunma(3. Devamını Oku

  • SAVUNMA SÖYLEVİ: savunma söylevi(1. anlamı) Osm. Müdafaa Bir avukatın mahkemede, bir davâyı savunmak için verdiği söylev. bk. Tüze sözenliği. BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü1948 savunma söylevi(2. anlamı) Osm. müdafaa Yargıç önünde yapılan savunma, bk. söylev. BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar