ŞAVŞAT GÜZELLEMESİ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


Şavşat güzellemesianlamı

Sevinçli sevi türkülerinde uygulanan bir ezgi.

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü1974


Sponsorlu Bağlantılar

ŞAVŞAT GÜZELLEMESİ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • GÜZELLEME: güzelleme(1. anlamı) a. ed. 1. Halk edebiyatında konusu aşk olan, lirik bir şiir türü. 2. müz. Şen, sevinçli duyguları anlatan türkülerde özel bir ezgi. Güncel Türkçe Sözlük güzelleme(2. anlamı) Verem hastalığı. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü güzelleme(3. anlamı) Halk yazınında ve öykücülüğünde lirik koşuk biçimi. BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü1983 güzelleme(4. anlamı) (Halk edebiyatı terimi) Lirik bir koşuk şekli. BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Devamını Oku

  • SEVİNÇLE: sevinçleanlamı zf. (sevi’nçle) Sevinçli bir biçimde, meserretle: “Memnun oldu, koltukları kabardı, sevinçle gözlerimin içine baktı.” –E. İ. Benice. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • SEVİ: sevi(1. anlamı) a. Aşk: “Ben gelmedim dava için / Benim işim sevi için” –Yunus Emre. Güncel Türkçe Sözlük sevi(2. anlamı) Sevgi, aşk. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sevi(3. anlamı) 1.Öksüz, yetim. 2.Küçük çocuk Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü -sevi(4. anlamı) Renklerin anlamını azaltarak -ımsı ekinin yerinde kullanılır : Alsevi, morsevi. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sevi(5. anlamı) Aşk. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sevi(6. anlamı) Sevgi Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sevi(7. anlamı) İng. love Başka bir kişi ya Devamını Oku

  • KESİKKEREM: kesikkeremanlamı Halk türkülerinde geçen ünlü bir ezgi. BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • SEVİŞLİ: sevişlianlamı Sevinçli Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • LELEMENDİ: lelemendianlamı Yas havalarına uygulanan bir ezgi. bk. lilinci. BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • LİLİNCİ: lilincianlamı Yas havalarına uygulanan bir ezgi. bk. lelemendi. BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • EYLEM GÖVDESİ: eylem gövdesianlamı İng. verbal stem (Derleme., fiil gövdesi, fiil tabanı, fiillik taban) Eylem veya ad kökünden yapım ekleriyle türetilen gövde: Sevdir-(sev-dir-) , sevin – (sev-in-) , seviş- (sev-iş-); evlen- (ev-le-n-) , evlendir-(ev-le-n-dir-) , ever- (ev-er-) vb. BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü1972 Devamını Oku

  • SEVİŞME: sevişmeanlamı a. Sevişmek işi: “Sidar, hiçbir şey anlamamıştı sevişmelerinden.” –E. Şafak. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • SEVİNÇ YAŞLARI (VEYA GÖZYAŞLARI) DÖKMEK: sevinç yaşları (veya gözyaşları) dökmekanlamı sevinçten ağlamak: “Şu mendilini burnuna tutmuş, sevinç yaşları döken hanım herhâlde gelinin anası olacaktı.” –H. Taner. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar