ŞALANGOZ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


şalangozanlamı

İriyarı, beceriksiz kişi.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

ŞALANGOZ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • ZIBA: zıba(1. anlamı) 1. İriyarı, uzun boylu. 2. Büyük demir çivi. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü zıba(2. anlamı) İriyarı, şişman kimse. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • ZIBA: zıba(1. anlamı) 1. İriyarı, uzun boylu. 2. Büyük demir çivi. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü zıba(2. anlamı) İriyarı, şişman kimse. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • PISIRIK: pısırık(1. anlamı) sf. Tutuk, sünepe, aşırı çekingen, yüreksiz ve beceriksiz, girgin karşıtı: “Beceriksiz mi beceriksiz, pısırık mı pısırık! A, ne yapayım ben böyle erkeği!..” –A. Ş. Hisar. Güncel Türkçe Sözlük pısırık(2. anlamı) 1. Büyüyememiş, gelişmemiş (kimse). 2. Hastalıklı (kimse). 3. Nezle : Üşüdüm pısırık oldum. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü pısırık(3. anlamı) Sis. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • ZEBELLAH: zebellah(1. anlamı) İriyarı, uzun, biçimsiz, korkunç, karayağız Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü zebellah(2. anlamı) İriyarı, uzun, biçimsiz kimse. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • ÇOLPA: çolpa(1. anlamı) Far. çul¥h + p¥ sf. esk. 1. Ayağı sakat olan. 2. mec. Beceriksiz, eli işe yakışmayan, acemi: “Hareketleri çolpa, dikkati dağınık, tepkileri geç ve kesikti.” –A. H. Tanpınar. Güncel Türkçe Sözlük çolpa(2. anlamı) Beceriksiz, eli işe yakışmayan. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çolpa, (çulpa)(3. anlamı) Bön, beceriksiz, âciz, zavallı Tarama Sözlüğü1965 Devamını Oku

  • ZEBELLÂ: zebella(1. anlamı) Ar. zebell¥ a. (zebella:, l ince okunur) hlk. İri yarı kimse. Güncel Türkçe Sözlük zebella(2. anlamı) İri cüsseli adam Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü zebellâ(3. anlamı) İriyarı, uzun, biçimsiz, korkunç, karayağız. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü zebellâ(4. anlamı) Afacan, yaramaz. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü zebellâ(5. anlamı) İriyarı, uzun, biçimsiz kimse. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • EMSİZ: emsiz(1. anlamı) 1. Beceriksiz. 2. Dertsiz, kedersiz, vurdumduymaz, savsak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü emsiz(2. anlamı) Beceriksiz, güçsüz, işe yaramaz: Çok emsiz bir kadındır. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü emsiz(3. anlamı) Beceriksiz. Tarama Sözlüğü1967 Devamını Oku

  • ZOBU: zobu(1. anlamı) İriyarı, kalın, kaba. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü zobu(2. anlamı) 1. Delikanlı. 2. Kadının uğrun uğrun eve aldığı erkek, hovarda. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü zobu(3. anlamı) Külfetli, zor, sıkıntılı. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü zobu(4. anlamı) Büyük çekiç, külünk Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü zobu(5. anlamı) 1. İriyarı, kaba ve kırıcı kimse. 2. Onurlu, kendini beğenmiş. 3. Avcıların av hayvanlarını taşıyan, yardımcı. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü zobu(6. anlamı) Vezir konaklarında içağaların özel Devamını Oku

  • ZOBU: zobu(1. anlamı) İriyarı, kalın, kaba. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü zobu(2. anlamı) 1. Delikanlı. 2. Kadının uğrun uğrun eve aldığı erkek, hovarda. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü zobu(3. anlamı) Külfetli, zor, sıkıntılı. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü zobu(4. anlamı) Büyük çekiç, külünk Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü zobu(5. anlamı) 1. İriyarı, kaba ve kırıcı kimse. 2. Onurlu, kendini beğenmiş. 3. Avcıların av hayvanlarını taşıyan, yardımcı. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü zobu(6. anlamı) Vezir konaklarında içağaların özel Devamını Oku

  • MUDARA: mudara(1. anlamı) 1. Beceriksiz. 2. Şöyle böyle, önemsiz (kimse). Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü mudara(2. anlamı) Eğreti : Tabakları mudara koyma sonra kırılır. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü mudara(3. anlamı) Az, kıt : Bu sene fındıklar mudaradır. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü mudara(4. anlamı) 1. Zayıf, cansız, işe yaramaz, güçsüz. 2. Takat, güç : Mudaram kalmadı ki ayağa kalkayım. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü mudara(5. anlamı) Kötü, işe yaramaz, çürük : Ev Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar