SAĞLIK BİLGİSİ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


sağlık bilgisi(1. anlamı)

a. Sağlığın, hastalanmadan önce korunması ile ilgili bilimsel incelemelerle uğraşan tıp dalı, hijyen.

Güncel Türkçe Sözlüksağlık bilgisi(2. anlamı)

İng. hygiene

1. Bireysel ve toplumsal açıdan beden sağlığının önemi üzerinde duran, okulda, çevrede ve ülkede beden sağlığına ilişkin olumlu ve olumsuz etmenleri inceleyen bilgi alanı. 2. Sağlıklı öğrenim ve öğretim koşullarıyla ilişkili olan bilgi ve ilkelerin tümü. 3. Beslenme, uyuma, diş bakımı vb. konuları kapsayan, öğrencilere beden ve ruh sağlığını koruma yollarını öğretmek amacıyla okutulan ders.

BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974sağlık bilgisi(3. anlamı)

İng. hygiene

Sağlıklı yaşama ve sağlığı korumada gerekli yol ve kuralları gösteren bilim dalı, hijyen.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğüsağlık bilgisi(4. anlamı)

İng. hygiene

Hijyen.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

SAĞLIK BİLGİSİ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • DİN BİLGİSİ: din bilgisianlamı İng. religion Öğrencilere İslam dininin temellerini öğretmek, bu dine özgü ahlak ilkelerini kavratmak, onları yanlış ve boş inançlardan uzaklaştırmak amacıyla isteğe bağlı olarak okutulan ders. BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ: millî güvenlik bilgisianlamı İng. military science Öğrencilere savaş teknikleri, modern savaş araçları ve silâhlı kuvvetler üzerine bilgi vermek; onları ruh ve düşünce bakımından yurt savunmasında görev almaya hazırlamak amacını güden ve orta dereceli okullar ile üniversite ve yüksek okullarda okutulan ders. BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • TOPLUM BİLGİLERİ: toplum bilgilerianlamı İng. social studies Öğrencileri toplumsal yönden eğitmek, onlara içinde yaşadıkları toplumun yönetim düzeni, ekonomik özellikleri, geçmişi üzerinde gerekli bilgi ve anlayışları kazandırmak, yurttaşlığın hak ve görevlerini kavratmak amacıyla ilk ve ortaokullarda okutulan, konu ları genellikle tarih, coğrafya ve yurttaşlık bilgisi gibi bilim dallarından yararlanılarak seçilen ders. BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • HAYAT BİLGİSİ: hayat bilgisianlamı İng. life studies Öğrencilerin doğa, aile, toplumsal yaşayış ile ilgili gündelik olayları gözleyip incelemelerine olanak sağlamak ve onlara gerekli birtakım temel bilgileri, beceri vé anlayışları kazandırmak amacıyla okutulan ders. BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • |DİLBİLGİSİ: |dilbilgisi(1. anlamı) bk. Gramer. BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü1949 dilbilgisi(2. anlamı) İng. grammar Bir dili bütün aynntılanyle inceleyip, kurallarını belirten bilim (bk. Gramer) . BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü1972 dilbilgisi(3. anlamı) İng. grammar 1. Bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyen bilim. 2. İlk ve orta dereceli okullarda öğrencilere anadilin ses, biçim ve cümle yapısı bakımından özelliklerini ve kendine özgü kurallarını öğretmek için Devamını Oku

  • ŞEKİL BİLGİSİ: şekil bilgisi(1. anlamı) a. db. Yapı bilgisi. Güncel Türkçe Sözlük şekil bilgisi(2. anlamı) Fr. morphologie Yapılıklar ve özellikle sonekler kullanarak meydana getirilen kelime şekillerinin incelenmesi. BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü1949 şekil bilgisi(3. anlamı) İng. morphology Bir dildeki kök ve ekleri, bunların birleşme yollarını, eklerin anlam ve görevlerini, dilin türetme ve çekim özelliklerini ve şekille ilgili öteki konuları inceleyen gramer dalı. BSTS / Gramer Terimleri Devamını Oku

  • İŞ BİLGİSİ: iş bilgisianlamı İng. practical arts Ortaokul öğrencilerine gündelik yaşayışlarında yararlanacakları beceri ve alışkanlıkları kazandırmak amacıyla ve genellikle cinsel ayrılıklar göz önünde tutularak okutulan ticaret işleri, tarım işleri, el işleri ve ev işlerinden oluşan ders topluluğu. BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974 Devamını Oku

  • YÖNTEM BİLGİSİ: yöntem bilgisi(1. anlamı) a. 1. Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul ve sistemlere ilişkin bilgi. 2. Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yola ilişkin bilgi. Güncel Türkçe Sözlük yöntem bilgisi(2. anlamı) İng. know how Bir firmanın üretim teknolojisi veya işletme yönetimiyle ilgili olarak edindiği bilgi ve beceriler bütünü. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • ÖĞRETİM PROGRAMI: öğretim programı(1. anlamı) a. eğt. Bir okulu bitirmek veya bir alanda uzmanlaşmak için okunması gereken ders ve konuları kapsayan plan, ders programı, müfredat, müfredat programı. Güncel Türkçe Sözlük öğretim programı(2. anlamı) İng. curriculum, courses of study 1. Bir okulu bitirmek ya da bir alanda uzmanlaşmak için okunması gereken ders ve konuları kapsayan program. 2. Öğretilmesi istenilen ders ya da Devamını Oku

  • HİJYEN: hijyen(1. anlamı) Fr. hygiène a. 1. Sağlık bilgisi. 2. Sağlık koruma, hıfzıssıhha. 3. Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü. Güncel Türkçe Sözlük hijyen(2. anlamı) İng. hygiene Sağlık bilgisi. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü hijyen(3. anlamı) İng. hygiene Sağlıklı bir yaşam için yapılan faaliyetlerin tümü, sağlık bilgisi, hıfzısıhha. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar