RAHATSIZLANMAK Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


rahatsızlanmakanlamı

(nsz) Sağlığı bozulmak, hastalanmak, rahatsız olmak.

Güncel Türkçe Sözlük


Sponsorlu Bağlantılar

RAHATSIZLANMAK ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • HASTALANMAK: hastalanmakanlamı (nsz) Sağlığı bozulmak, esenliği yerinde olmamak, rahatsızlanmak, hasta olmak: “Hastalanınca Rabia onun odasına girip çıkmaya başladı.” –T. Buğra. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • YAKI OLMAK: yakı olmak(1. anlamı) 1. Bayılmak: Kalabalıktan yakı oldum. 2. Sersemlemek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü yakı olmak(2. anlamı) Midesi bozulmak, karnı ağrımak, kusmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü yakı olmak(3. anlamı) Yapışmış gibi yakın olmak: Şu yiğide yakı olayım. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü yakı olmak(4. anlamı) Mide bozulmak, ağrımak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • HASTA OLMAK (VEYA DÜŞMEK): hasta olmak (veya düşmek)anlamı hastalanmak. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • BOZULMAK: bozulmak(1. anlamı) (nsz) 1. Bozma işine konu olmak: “Pazarlık bozulur, nişan bozulur, makine bozulur, mal bozulur.” –B. Felek. 2. Yiyecek kokmak, yenilemeyecek duruma gelmek, ekşimek: Et bozulmuş. 3. Dağılmak, bozguna uğramak: “Hudutta bozulan ordu iki günden beri Serez’den geçiyordu.” –Ö. Seyfettin. 4. Taşıt arızalanmak. 5. mec. İyi ve değerli niteliğini yitirmek. 6. mec. Bir şeye Devamını Oku

  • MOSMOR KESİLMEK (VEYA OLMAK): mosmor kesilmek (veya olmak)anlamı kötü duruma düşmek, bozulmak, mahcup olmak. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • YOZLAŞMAK: yozlaşmak(1. anlamı) (nsz) 1. Özündeki iyi nitelikleri birtakım dış etkenlerle zamanla yitirmek, soysuzlaşmak, özünden uzaklaşmak, bozulmak, dejenere olmak, tereddi etmek: “Kendisine büyük hizmeti dokunmuş insanları unutmak bir toplumun yozlaştığını belgeler.” –H. Taner. 2. Dönüşen: “Giderek soğuk bir su serpintisine yozlaşan yağmur, ortalığa garip bir kış serinliği getirmişti.” –A. İlhan. 3. Bir şey, manevi anlamda değer Devamını Oku

  • MARAZLANMAK: marazlanmakanlamı (nsz) hlk. Hastalanmak, hasta olmak: “Acep marazlandı mı ki?” –R. H. Karay. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • SINMAK: sınmak, -ar(1. anlamı) (nsz) hlk. 1. Kırılmak, parçalanmak, bozulmak. 2. Yenilmek, bozguna uğramak. Güncel Türkçe Sözlük sınmak(2. anlamı) Kırılmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sınmak(3. anlamı) 1.Korkmak, sinmek 2.Yenilmek, geri çekilmek. 3.Usanmak, bıkmak, yılmak. 4.İçine kapanmak, neşesi gitmek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sınmak(4. anlamı) Sığmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sınmak(5. anlamı) Doğum yapmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sınmak(6. anlamı) 1.Beğenmek, imrenmek. 2.Alışmak, uymak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü sınmak(7. anlamı) 1.Küçülmek, fire vermek. 2.Bozulmak. 3.İnmek, Devamını Oku

  • HAŞAT OLMAK: haşat olmak(1. anlamı) 1) bozulmak, kullanılamaz duruma gelmek; 2) yorulmak, perişan olmak. Güncel Türkçe Sözlük haşat olmak(2. anlamı) Kırılmak, ezilmek, darmadağın olmak: Kağnı iyice haşat olmuş Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü haşat olmak(3. anlamı) Ezilmek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • KÖTÜLEMEK: kötülemek(1. anlamı) (-i) 1. Biri veya bir şey için olumsuz, aşağılayıcı, hoş olmayan sözler söylemek: “İsveçli doktorun suyu kötülemekteki asıl amacı, Viyana’da bir bira fabrikası açmak iznini elde etmekmiş.” –S. Birsel. 2. (nsz) İnsanın sağlığı bozulmak. 3. (nsz) Nesnelerin niteliği bozulmak, kalitesi bozulmak. Güncel Türkçe Sözlük kötülemek(2. anlamı) Zayıflamak, bozulmak, arıklaşmak. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar