PETEK GÖZÜ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


petek gözüanlamı

Osm. sinh

(akciğerde), alveol, petek (akciğerde) (biyoloji)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963


Sponsorlu Bağlantılar

PETEK GÖZÜ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • PETEK: petek, -ği(1. anlamı) a. 1. Arıların yumurtalarını bırakmak ve bal depo etmek için yaptığı, düzgün altıgen ağızlı bal mumu yuvacıklar topluluğu. 2. Bu yuvacıklar topluluğunun bal olmayanı. 3. Isıtma tesisatında ısı dağıtımını, içinden sıcak su geçerek sağlayan dilim, radyatör: Kalorifer peteği. 4. mim. Minarelerde külah ile şerefe arasındaki bölüm. 5. hlk. Balçıktan yapılan ve dikine Devamını Oku

  • PETEK GÖZ: petek göz(1. anlamı) a. biy. Eklem bacaklı hayvanlarda görülen, birçok görme hücresinden oluşan göz türü. Güncel Türkçe Sözlük petek göz(2. anlamı) bk. bileşik göz BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 petek göz(3. anlamı) İng. compound eye Eklembacaklı hayvanlarda görülen ve birçok ommatidyumun bir araya gelmesiyle meydana gelen bir göz tipi. BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü1963 Devamını Oku

  • ALVEOL: alveol, -lü(1. anlamı) Fr. alvéole a. (l’ler ince okunur) 1. Torba biçiminde küçük boşluk veya genişlemiş kısım. 2. biy. Akciğerde bronşçukların bittiği bölümde minik kese biçimindeki boşlukların son ucu. Güncel Türkçe Sözlük alveol(2. anlamı) İng. alveolus 1. Akciğerde bronşçukların sonlandığı küçük kese şeklindeki boşlukların son ucu. 2. Bez yapılarındaki küçük boşluklar. 3-Küçük bir kese şeklinde olan herhangi bir boşluk. BSTS Devamını Oku

  • BİLEŞİK GÖZ: bileşik göz(1. anlamı) İng. compound eye Böceklerde ve kabuklularda bulunan ommatidyum denen birbirine benzer birçok hücreden yapılmış bir göz tipi. Mürekkep göz, petek göz. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 bileşik göz(2. anlamı) Osm. ayn-i mürekkeb (biyoloji) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • AKCİĞER GÖBEĞİ: akciğer göbeği(1. anlamı) a. anat. Akciğerin, iç yan yüzünün hemen arkasında bronş, sinir ve damarların girip çıktığı yer. Güncel Türkçe Sözlük akciğer göbeği(2. anlamı) Osm. sürre-i rie (biyoloji) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 akciğer göbeği(3. anlamı) İng. hilus pulmonis anat. Sağ ve sol akciğerin birbirlerine dayandıkları kısım üzerinde, bronkus ve damarların akciğerin içine girdiği yer, hilus pulmonis. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Devamını Oku

  • ALVEOLİTİS: alveolitisanlamı İng. alveolitis 1. Akciğerde alveoler dokunun akut eksudatif yangısı. 2. Diş alveolünün yangısı. 3. Meme alveolünün yangısı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • PETEK DOKUMA: petek dokumaanlamı a. Üzerinde küçük petek motifleri bulunan pamuklu dokuma. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • DİŞ ÇUKURU: diş çukuruanlamı Osm. sinh-i sin (biyoloji) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 Devamını Oku

  • PETEK GÜVESİ: petek güvesi(1. anlamı) a. hay. b. Arı kovanlarında peteklere zarar veren iki asalağın adı. Güncel Türkçe Sözlük petek güvesi(2. anlamı) İng. wax moth Yumurtalarını kovan çevresindeki mum kırıntılarına bırakarak, peteklerin kurtlanmasına yol açan ve özellikle bilgisiz arıcılığın en büyük düşmanlarından biri sayılan gececi kelebek; arı güvesi, mum güvesi, bal güvesi. BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü1970 Devamını Oku

  • SOLUK BORUCUĞU: soluk borucuğu(1. anlamı) İng. bronchiole Havayı akciğerlerdeki alveollere taşımaya yarayan soluk borusu dalının çok ince olan alt dalları. Bronşçuk. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 soluk borucuğu(2. anlamı) Osm. kuseybe bronşçuk (biyoloji) BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963 soluk borucuğu(3. anlamı) İng. bronchiolus anat. Bronşçuk. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü soluk borucuğu(4. anlamı) İng. bronchia (karşılık: bronşçuk), Havayı akciğerdeki ampullere (alveol) taşımaya yarayan soluk borusu dalının çok ince Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar